Skip to content

Organisering

Kongsvingerregionen IPR (interkommunalt politiske råd)

Dette er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i Kongsvingerregionen.

«Gjennom økt satsing på å bedre regionens tilgjengelighet, markedsorientering og kunnskapsgrunnlag, skal det arbeides for å øke bredden i arbeidsplasstilbudet og allsidigheten i arbeidslivet.»

Kari Heggelund, (tidligere leder)

Seks kommuner deltar

Kongsvingerregionen IPR (KIPR) består av Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommune.

KIPR skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene. KIPR skal fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

KIPR skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

 • Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
 • Utnytte og videreutvikle kommunenes og fylkeskommunens resurser til felles beste for regionens innbyggere bl.a. gjennom økt felles utnyttelse av tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser.
 • Regionalt planarbeid.
 • KIPR kan for øvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
 • KIPR kan bidra til igangsetting av prosesser der dette synes aktuelt.

Den enkelte kommune bevilger årlig kr. 30,- pr. innbygger. Gjennom partnerskapsavtale bidrar Innlandet fylkeskommune med partnerskapsmidler til KIPR.

Representantskap KIPR 2023 - 2027

Eidskog kommune

 • Kamilla Thue (nestleder)
 • Espen Fjeldbu
 • Guttorm Kristiansen
 • Trond Stenhaug

Grue kommune

 • Rune Grenberg (leder)
 • Kaja Sillerud Haugen
 • Niels F. Rolsdorph
 • Ole Frode Mikkelsgård

Kongsvinger kommune

 • Elin Såheim Bjørkli
 • Helge Thomassen
 • Øyvind Randmæl-Warpe
 • Lars Andreas Uglem

Nord-Odal kommune

 • Kjetil Sløtte 
 • Thomas Tinglum
 • Ole Theodor Holth
 • Tone Iren Liljeroth

Sør-Odal kommune

 • Knut Hvithammer
 • Gunn-Anita Fjukmoen
 • Morten Holmen
 • Anita Orlund

Åsnes kommune

 • Einar Ottesen Toverud
 • Per Roar Bredvold

 • Otto Langmoen
Paneldebatt under "reunion" februar 2020. Fra venstre: Glåmdalens journalist, Lise Selnes, Kamilla Thue, Rune Grenberg, Margrethe Haarr, Knut Hvithammer, Kari Heggelund

Kontakt oss

 

Hvis du ønsker å diskutere eller fremme regionale, interessepolitiske saker, kan du kontakte  leder eller rådgiver.