Skip to content

Organisering

Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd

Dette er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i Kongsvingerregionen og Innlandet fylkeskommune. I daglig tale kalles organet bare “Regionrådet”.

“Gjennom økt satsing på å bedre regionens tilgjengelighet, markedsorientering og kunnskapsgrunnlag, skal det arbeides for å øke bredden i arbeidsplasstilbudet og allsidigheten i arbeidslivet.”

Knut Hvithammer, leder

Seks kommuner deltar

Kongsvingerregionen består av Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommune.

Regionrådet skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene. Regionrådet skal fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

Regionrådet skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

 • Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
 • Utnytte og videreutvikle kommunenes og fylkeskommunens resurser til felles beste for regionens innbyggere bl.a. gjennom økt felles utnyttelse av tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser.
 • Regionalt planarbeid.
 • Regionrådet kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
 • Regionrådet må bidra til igangsetting av prosesser der dette synes aktuelt.

Den enkelte kommune bevilger årlig kr. 30,- pr. innbygger. Fylkeskommunens tilskudd er drift av regionrådskontoret.

Regionrådets medlemmer 2020

Eidskog kommune

 • Kamilla Thue
 • Per Olav Stenslet
 • Knut Gustav Woie
 • Trond Stenhaug

Grue kommune

 • Rune Grenberg
 • Niels F. Rolsdorph
 • Åse Bjerke Lilleåsen
 • Ole Frode Mikkelsgård

Kongsvinger kommune

 • Margrethe Haarr
 • Eli Wathne
 • Elin Såheim Bjørkli
 • Lars Andreas Uglem
Nord-Odal kommune
 • Lise Selnes
 • Ragnhild Haagenrud Moen
 • Finn Egil Sandmo
 • Runar Kristiansen

Sør-Odal kommune

 • Knut Hvithammer (leder)
 • Heidi Hitland
 • Morten Holmen
 • Frank Hauge

Åsnes kommune

 • Kari Heggelund
 • Rune Sørli
 • Frank Bjørneseth
 • Stein Halvorsen

Innlandet fylkeskommune

 • Per Gunnar Sveen
 • Helge Thomassen
 • Randi Sletnes
Paneldebatt under "reunion" februar 2020. Fra venstre: Glåmdalens journalist, Lise Selnes, Kamilla Thue, Rune Grenberg, Margrethe Haarr, Knut Hvithammer, Kari Heggelund

Kontakt oss

 

Hvis du ønsker å diskutere eller fremme regionale, interessepolitiske saker, kan du kontakte regionrådets leder eller rådgiver.

Knut Hvithammer

Leder regionrådet

Epost:
knut.hvithammer@sor-odal.kommune.no
Telefon: 412 01 006

Anne Huse

Rådgiver

Epost:
anne.huse@innlandet.fylke.no
Telefon: 917 63 968