Skip to content

Organisering

Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd

Dette er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i Kongsvingerregionen og Innlandet fylkeskommune. I daglig tale kalles organet bare “Regionrådet”.

“Gjennom økt satsing på å bedre regionens tilgjengelighet, markedsorientering og kunnskapsgrunnlag, skal det arbeides for å øke bredden i arbeidsplasstilbudet og allsidigheten i arbeidslivet.”

Knut Hvithammer, leder

Seks kommuner deltar

Kongsvingerregionen består av Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommune.

Regionrådet skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene. Regionrådet skal fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

Regionrådet skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

 • Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
 • Utnytte og videreutvikle kommunenes og fylkeskommunens resurser til felles beste for regionens innbyggere bl.a. gjennom økt felles utnyttelse av tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser.
 • Regionalt planarbeid.
 • Regionrådet kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
 • Regionrådet må bidra til igangsetting av prosesser der dette synes aktuelt.

Den enkelte kommune bevilger årlig kr. 30,- pr. innbygger. Fylkeskommunens tilskudd er drift av regionrådskontoret.

Regionrådets medlemmer 2020

Eidskog kommune

 • Kamilla Thue
 • Per Olav Stenslet
 • Knut Gustav Woie
 • Trond Stenhaug

Grue kommune

 • Rune Grenberg
 • Niels F. Rolsdorph
 • Åse Bjerke Lilleåsen
 • Ole Frode Mikkelsgård

Kongsvinger kommune

 • Margrethe Haarr
 • Eli Wathne
 • Elin Såheim Bjørkli
 • Lars Andreas Uglem

Nord-Odal kommune

 • Lise Selnes
 • Ragnhild Haagendrud Moen
 • Finn Egil Sandmo
 • Runar Kristiansen

Sør-Odal kommune

 • Knut Hvithammer (leder)
 • Heidi Hitland
 • Morten Holmen
 • Frank Hauge

Åsnes kommune

 • Kari Heggelund
 • Rune Sørli
 • Stein Halvorsen

Innlandet fylkeskommune

 • Per Gunnar Sveen
 • Helge Thomassen
 • Espen Køhn
Paneldebatt under "reunion" februar 2020. Fra venstre: Glåmdalens journalist, Lise Selnes, Kamilla Thue, Rune Grenberg, Margrethe Haarr, Knut Hvithammer, Kari Heggelund

Kontakt oss

 

Hvis du ønsker å diskutere eller fremme regionale, interessepolitiske saker, kan du kontakte regionrådets leder eller rådgiver.

Knut Hvithammer

Leder regionrådet

Epost:
knut.hvithammer@sor-odal.kommune.no
Telefon: 987 65 432

Anne Huse

Rådgiver

Epost: anne.huse@innlandet.
fylke.no
Telefon: 987 65 432

Overskrift h2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Juliana Lane

HR Manager

Epost: navn@firma.no
Telefon: 987 65 432

Sharon Berry

Project Manager

Epost: navn@firma.no
Telefon: 987 65 432

Overskrift h2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Eidskog kommune

 • Per Olav Stenslet
 • Espen Fjeldbu
 • Knut Gustav Woie
 • Trond Stenhaug

Grue kommune

 • Rune Grenberg
 • Niels F. Rolsdorph
 • Åse Bjerke Lilleåsen
 • Ole Frode Mikkelsgård

Kongsvinger kommune

 • Margrethe Haarr
 • Eli Wathne
 • Elin Såheim Bjørkli
 • Lars Andreas Uglem

Nord-Odal kommune

 • Lise Selnes
 • Ragnhild Haagendrud Moen
 • Finn Egil Sandmo
 • Runar Kristiansen

Sør-Odal kommune

 • Knut Hvithammer (leder)
 • Heidi Hitland
 • Morten Holmen
 • Frank Hauge

Åsnes kommune

 • Kari Heggelund
 • Rune Sørli
 • Stein Halvorsen

Innlandet fylkeskommune

 • Per Gunnar Sveen
 • Helge Thomassen
 • Espen Køhn