Skip to content

Kongsvingerregionen

Jobbe i regionen

Kongsvingerregionen er et område i vekst. Det er blant annet et resultat av god samhandling mellom privat og offentlig sektor. «Å dra i samme retning» er et uttrykk som på mange måter gjenspeiler næringslivet og regionen. 

Finn ledige stillinger her!

«I tiden jeg bodde i Oslo var jeg av den oppfatning av at det var få karrieremuligheter i Kongsvingerregionen. Jeg ble heldigvis positivt overrasket da jeg flyttet «hjem» for noen år tilbake. Her er det et stort utvalg av spennende jobber og det er gøy jobbe med prosjekter som bidrar til regional vekst og utvikling.”

Marthe Ødegaard, daglig leder, Øvre Søndre

Vi jobber sammen for vekst og utvikling i regionen

Vi jobber sammen for vekst og utvikling i regionen. Våre seks kommuner står sammen for å støtte eksisterende næringsliv og tilrettelegge for at bedrifter skal kunne etablere seg i regionen. Bedriftene i regionen spiller hverandre gode ved å dele kunnskap og erfaringer i veletablerte fagnettverk. I tillegg har vi offensive utdanningsinstitusjoner som imøtekommer næringslivets kompetansebehov og som satser på banebrytende studier på landsbasis.

En region med et mangfold av arbeidsplasser og jobber

Tjenesteproduksjon er den næringen som dominerer i vår region, men vi har også en av Norges største ansamlinger av industri og er av de største i Norge innen bygg- og anlegg. Vi er stolte av å ha kjente merkevarenavn som Maarud, Norsk Hydro, Mapei, Magnor Glassverk, Forestia og Glamox Luxo i vår region. Store entreprenører som ØM Fjeld og Betong Øst har også sine hovedkontor i regionen. Ved siden av kommunene i regionen så har vi spennende jobber i statlige bedrifter som Statistisk sentralbyrå og Ahus Universitetssykehus avdeling Kongsvinger.

Har du et ønske om å starte opp egen virksomhet eller å flytte virksomheten din hit så har Kongsvingerregionen et velfungerende apparat som står parat for å hjelpe deg i beslutningsprosessen. Les mer om våre førstelinjetjenester og hvordan vår bedriftsrekrutterer kan bistå deg i en flytteprosess.

Privat og offentlig sektor i Kongsvingerregionen trenger flere høykompetente medarbeidere med både med fag- og høgskole/universitetsutdanning. I takt med det digitale skiftet og større krav til automasjon i produksjon ser vi at kravet til teknisk kompetanse ved produksjonsarbeidsplasser kommer til å øke i fremtiden. For å kunne følge utviklingen har derfor industribedriftene, og næringslivet forøvrig, behov for kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning og fagkompetanse innen mange ulike funksjoner og fagområder. På samme måte trenger regionen høyt kvalifiserte medarbeidere til offentlig sektor, særlig innen helserelaterte fag, undervisning og spesialiserte fagstillinger innen teknisk og andre fagområder.

Lev et liv med litt ekstra tid

Arbeidsmarkedet i regionen er variert og integrert. God infrastruktur og pendlermuligheter med kollektivtransport gjør dette enkelt. Her er det mange som bor i en kommune og jobber i en annen. Det fine er at det er mindre trafikk og gode parkeringsmuligheter stort sett uansett hvor man er på veg. Her frakter bilen deg over store avstander på kortere tid enn hva man normalt opplever i større byer.

Pendlertilværelsen - en livsstil

Kongsvingerregionen har gode vei- og togforbindelser som gir nærhet til Oslo – Karlstad og Oslo Lufthavn Gardermoen når du trenger det. Det er en stor andel av befolkningen som pendler til Oslo med tog. De som har mulighet jobber ofte på toget og noen har avtale med arbeidsgiver om faste dager med hjemmekontor en dag eller to i uken.