Skip to content

Samarbeid om tjenester

Oversikt - interkommunale samarbeid

Kommunene i regionen deltar i en rekke større og mindre formelle samarbeid, eller er medeier i ulike selskap. Her finner du en oversikt, sortert etter fagområder.

Listen er ikke fullstendig.

«Da vi sorterte alle interkommunale samarbeid etter funksjonsområde fikk vi et bedre overblikk.»

Trond Stenhaug, prosjektleder regional eierskapsmelding

Administrasjon

 • Hedmark IKT (Vertskommune)
 • Odal økonomikontor (Vertskommune)
 • Regionalt innkjøpssamarbeid, RIIK (Vertskommune)
 • Hedmark Revisjon IKS
 • Glåmdal sekretariat IKS
 • Interkommunalt personvernombud (Vertskommune)
 • Fylkesarkivet IKA opplandene (Oppgavesamarbeid)

Samfunnutvikling

 • Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd
 • Klosser Innovasjon AS
 • Visit Kongsvingerregionen AS
 • Solør næringshage AS
 • Sør-Hedmark næringshage AS
 • Samarbeidsalliansen Osloregionen
 • ARKO-Samarbeidet

Helse og omsorg

 • Kongsvinger interkommunale legevakt
 • Glåmdal krisesenter (Vertskommune)
 • Regionalt samarbeid knyttet til frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet
 • Odal barneverntjeneste
 • Solør barneverntjeneste
 • Kongsvingerregionen barnevernvakt
 • Samhandlingskoordinator Ahus

Arbeid, inkludering, utdanning

 • Glåmdal interkommunale voksenopplæring IKS
 • Høgskolesestiftelsen i Kongsvinger
 • Vilja AS
 • Bramiljø AS
 • Eskoleia AS
 • Eskoleia Progresso AS
 • Eskoleia BEDR barnehage
 • Ny Vekst og Kompetanse AS
 • Atico AS
 • Odal PPT
 • Solør PPT
 • Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet SA
 • NAV Odal

Tekniske tjenester

 • GIVAS (Glåmdal interkommunale vann og avløp IKS)
 • GIR (Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS)
 • Retura Glåma AS
 • Solør bioenergi AS (tidl Glåma bioenergi)
 • Rekom AS
 • GBI (Glåmdal brannvesen IKS)
 • Solør renovasjon IKS
 • GIS-samarbeidet i Sør-Hedmark (Oppgavesamarbeid)
 • Innlandet Energi Holding AS
 • Landbrukskontoret Åsnes og Våler
 • Interkommunal veterinærvakt
 • Juptjenn Vannverk SA

 

Kultur og fritid