Skip to content

Kirkenær industriområde

Grue

Trefaglig miljø samlet Regionens sterkeste trefaglige miljø er etablert på området.
I tillegg sterke produksjonsbedrifter som er ledende innenfor sitt fagfelt. Kommunen tilrettelegger for nye etableringer på området. Egen fjernvarme leverandør er etablert på området.

Adresse: Industrivegen, 2260 Kirkenær
Regulert til: Industri
Eier: Grue kommune

Fakta om området

Adkomst:
Fra området direkte adkomst til Rv 2 og jernbanen.
Antall dekar som er regulert:

Totalt ca 750 daa hvorav ca 235 daa er ledig.

Grunnforhold:
2 meter siltige masser over sand, sonderingene tilsier samme type masser ned til 35 meter.
Arealsituasjon:
Flatt terreng med byggeklare tomter
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:
Kan bebygges med høyde opptil 18 meter. Utnyttelsesgraden er stor. Mulighet å endre reguleringsplan ved behov
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk. Sprinkelanlegg koblet til vannverk + 350 m3 magasin for brannvann (kun to slike anlegg i Norge). Egen brannstasjon tilknyttet industriområdet
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber.

Fjernvarme:

Ja.

Annen industri på området:
Solør bioenergi, Bergene Holm, Moelven Profil, Hunter Douglas, Solør Agrotre, Glamox Luxor, Bredesen Opset.

Adresse:
Industrivegen, 2260 Kirkenær

Avstander:
RV2: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 33 km
Gardermoen flyplass: 108 km
Oslo havneterminal: 127 km

Grue
Avstand kommunesenter: 2,5 km
Folketall: 4 765
Areal: 837 km2

For mer info:
Håkon Gjems
Teknisk sjef Grue kommune
Telefon: 62 94 20 55

Grue kommune.no