Nye utfordringer krever nye løsninger

Nye utfordringer krever nye løsninger

7. mai samlet vi en ressursgruppe med deltakere fra kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes, sammen med lokale aktører som representerer kunnskap og perspektiver fra industri, forskning, friluftsliv, natur og biomangfold, beredskap, infrastruktur, energi og strømnett.

Målet med workshopen var å skape mange ideer, slik at vi har et bredt utvalg av løsninger å velge bort, eller ta med videre i samling 3. Da skal vi diskutere hva som skal til, for å sørge for at alle løsninger vi trenger, vil hjelpe Kongsvingerregionen nå sin målsetting om å være en region som er god å leve i.

 

Hva er en idé?

En idé kan defineres som en tanke, konsept eller oppfatning som kan uttrykkes i form av ord, bilder eller handlinger. Det er ofte et abstrakt begrep som representerer en mulighet, løsning eller visjon for noe nytt eller forbedret. Ideer kan være grunnlaget for innovasjon, kreativitet og problemløsning, og de kan komme fra en rekke kilder, inkludert observasjon, refleksjon, erfaring og inspirasjon.

I workshop 2 jobbet ressursgruppen med å skissere ideer, tiltak og løsninger for kraftutfordringen i regionen. Med utgangspunkt i problemstillingen: Vi vil sikre industrien god tilgang på kraft, lave strømpriser til folk, med så små inngrep i naturen som mulig.

 

Fra tema og forutsetninger – til ideer som skaper handling

Hvordan har vi jobbet?

Deltakerne ble fordelt på syv ulike tema for å skape ideer til løsninger. Disse temaene var oppsummert fra workshop 1, hvor vi kartla hva som er viktig i et fremtidig, bærekraftig energisystem.

Del 1 handlet om hvilke krav vi må stille til sentralt strømnett og energiproduksjon:

 1. Naturpositiv teknologi: Nye verktøy og tankesett for verdi og vern av levende natur.
 2. Grønn fornybar energi: Det neste blir ikke det best helt av seg selv
 3. Byråkratiske prosesser: Broen mellom dagens og fremtidens energisystem er samarbeid
 4. Fleksibilitet i nettet: Et robust strømnett handler ikke bare om å bygge ut mer

Del 2 handlet om desentralisert energiproduksjon, og hva som skal til for å skape dette:

 1. Energisamvirker: Innbyggere kan investere, lage og samarbeide om egen energi
 2. Landbruksstrøm: Energibonden høster av naturens ressurser for å gi oss mat og strøm
 3. Lokale energisamarbeid: En bedrifts overskudd og avfall, er en annens ressurs

Last ned som PDF her.

Diskusjonsoppgave 1
Hvilke løsninger vil vi ha i fremtiden – hva skal til for at disse løsningene skal bidra til å nå regionens mål?

 • Forutsetninger, er det noen flere forutsetninger som må på plass? Notér på arket.
 • Jobb med ideer til hvordan vi kan skape eller legge til rette for disse forutsetningene. Skriv på idékort.

Diskusjonsoppgave 2

Vår rolle som aktør for å bidra til et bærekraftig energisystem

 • Hvilken verdi skaper vi – for hvem?
 • Hva er vårt samfunnsoppdrag?
 • Spisskompetansen vi kan bidra med er…

 

Veien videre

Basert på diskusjonene i workshop jobber vi videre med å oppsummere ideer til tiltak som skal prioriteres i neste samling, og danne utgangspunktet for en første skisse av strategien.

Lignende saker