Åpent møte om kjernekraft og energimiks i Kongsvingerregionen

Kongsvingerregionen trenger et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag som viser sammenhengen mellom våre behov for arbeidsplasser, muligheten til å leve gode liv i regionen, naturmangfold og energi.  

Vi er derfor i gang med en prosess hvor vi henter inn kunnskap, drøfter mål og ambisjoner for regionen. Vi må også se på tiltak for å løse de utfordringene vi står overfor, om vi skal klare å sikre industrien nok energi for å klare det grønne skiftet. Målet er å sikre industrien god tilgang kraft, lave strømpriser til folk, med små inngrep i naturen som mulig.

Onsdag 5. juni inviterte vi til åpent møte på Innlandet Science Park (InSP) for å dele problemstillinger og kunnskap, med mål om å få innspill til strategiprosessen rundt hva som er utfordringen i vår region.

Agendaen for kvelden inneholdt tematikk rundt: 

  • Felles mål og retning for Kongsvingerregionen 
  • Vannkraft – vi har ikke mer å gå på 
  • Hvilke muligheter gir kjernekraft 
  • Energimiks, det er mer enn ett svar på kraftutfordringen 
  • Muligheter og begrensninger knyttet til kraftnettet 
  • Veien videre for arbeidet med energistrategien 

God bredde i innleggene

I møtet hørte vi innlegg om utfordringene i regionen, felles fremtidsbilde – prosess, tidslinje, hva skal til. Norsk Kjernekraft ga oss en innføring i potensiale, fordeler og ulemper ved kjernekraft. Glava Energy Center ga oss kunnskap om energimiks. Spørsmålet rundt linjekapasitet og hvordan vi blir attraktive for utbygging ble belyst av Elvia.

 

Mål for prosjektet

Målet for prosjektet er å bli enige om en felles kraftstrategi for de seks kommunene  i Kongsvingerregionen (Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes, Sør-Odal og Nord-Odal). Strategien skal definere det framtidige behovet for kraft, og styre utviklingen av fornybar energi i regionen.

Vil du følge prosessen? I så fall kan du lese mer her: KRAFTUTFORDRINGEN

Se møtet i opptak her

Fikk du ikke blitt med på møtet? Sendingen kan sees i sin helhet via denne linken hos Glåmdalen: FOLKEMØTE OM ENERGIMIKS I KONGSVINGERREGIONEN

Lignende saker