Sirkulære anskaffelser – digital veileder

Kommuner har en stor innkjøpsmakt. Gjennom å prioritere anskaffelser som stimulerer til sirkulærøkonomi, vil etterspørsel dreies mot produkter og tjenester som er ressurseffektive, har lang levetid og kan gjenbrukes når de er utdaterte. Dette fører igjen til mindre CO2-utslipp, bevaring av biologisk mangfold og mindre uttak av (kritiske) råmaterialer. Sirkulærøkonomi er en løsning som kan bremse klima-natur og råvarekrisen.

Dette er en veileder for å hjelpe kommuner til å lykkes med sirkulære anskaffelser, utviklet av Kongsvingerregionen i samarbeid med Circular Norway. Målgruppen er politikere, kommuneledelse (budsjettansvarlige) og og innkjøpsfagligsansvarlige.

Veilederen finner du her: Veileder Sirkulære anskaffelser

Lignende saker