Kjernekraft og energimiks i Kongsvingerregionen

Kjernekraft og energimiks i Kongsvingerregionen

Onsdag 5. juni inviterer Kongsvingerregionen til informasjons- og innspillsmøte om energistrategi og kjernekraft.

FØLG MØTET LIVE FRA KL. 18 HER: Folkemøte om kjernekraft og energimiks i Kongsvingerregionen (glomdalen.no)

Innspill kan gis via: post@klosser.no

Hensikten med møtet er å øke kunnskapen om ulike kilder for energiproduksjon og energimiks i vår region, med særlig søkelys på kjernekraft.

 • Tid: Onsdag 5. juni kl. 18.00 – 20.30
 • Sted: Innlandet Science Park, Strandvegen 4, 2212 Kongsvinger (kapasitet: 110 deltakere)
 • Møtet streames også på Glåmdalen

I møtet vil det bli foredrag fra ulike aktører, og informasjon om arbeidet med kraftstrategi. Målet er å forankre kraftutfordringen i befolkningen, og sikre at alle får mulighet til å komme med ideer til løsninger, som blir tatt med inn i strategiprosessen.

På grunn av begrensing i antall plasser bes de som vil være med fysisk på møtet, om å melde seg på via skjemaet under her.

Bakgrunn for møtet

I dag har ikke Kongsvingerregionen nok kraft til nye industribedrifter som ønsker å etablere seg. Enkelte av bedriftene som allerede er i regionen, mangler også energi for å drifte i tråd med nye krav til å redusere eget fotavtrykk eller skape vekst. Om industrien ikke kan utvikle seg i vår region på grunn av energimangel, hva gjør vi da?

Regionen har nå startet et samarbeidsprosjekt med deltakere fra kommunene, industri, energi, strømnett, natur, miljø og klima – hvor vi sammen skal utforskeHvilke muligheter oppstår når vi skal sikre industrien god tilgang på kraft, lave strømpriser til folk og så små inngrep i naturen som mulig?

Målet for prosjektet er en felles kraftstrategi for de seks kommunene i KongsvingerregionenStrategien skal hjelpe oss å definere kraftbehovet og styre utviklingen av fornybar energi, slik at vi muliggjør en region som er god å leve i.

Dette møtet er en del av strategiarbeidet. Det vil også bli gjennomført et åpent møte hvor utkast til strategi legges frem til høsten.

 AGENDA

 • Velkommen // agenda, mål og forventninger v/Lars Gillund, Klosser Innovasjon
 • Bakgrunn // Hva er utfordringen i regionen v/Rune Grenberg, leder KIPR
 • Felles fremtidsbilde // prosess, tidslinje, hva skal til v/Kirsti Strømstad, Klosser Innovasjon

Energiproduksjon

 • Vannkraft // Vi har ikke mer å gå på v/Gaute Skjelsvik, Hafslund Kraft
 • Kjernekraft // Potensialet, fordeler, ulemper v/Håvard Kristiansen, Norsk Kjernekraft
 • Energimiks // Hva kan vi gjøre på kort sikt v/Magnus Nilsson, Glava Energy Center

Energitransport

 • Linjekapasitet // hvordan trigge videre utbygging av nettinfrastruktur v/Ulrikke Bing, Elvia
 • Spørsmål fra salen – 30 min
 • Veien videre // prosess, invitasjon til #treffes og takk for i dag

Mer informasjon om prosjektet finner du her: Kraftutfordringen – Kongsvingerregionen

 

 

 

                 

Lignende saker