Om stillingen

Ved Kriminalomsorgen Innlandet, lokasjon Kongsvinger er det ledig en fast 100% stilling som verksmester. Kriminalomsorgen Innlandet er organisert med en verksmester sør og en verksmester nord. Verksmester sør har ansvarsområde Kongsvinger som innehar avdeling utenlandske innsatte, avdeling lavere sikkerhet Kongsvinger og butikkutsalget i sentrum av byen. Verksmester nord har ansvarsområder ved avdeling lavere sikkerhet Ilseng og avdeling lavere sikkerhet Valdres. I tillegg har enheten en verksmester kjøkken som har ansvar for kjøkken ved Kongsvinger, Ilseng og Valdres. Verksmesterne er sammen med seksjonsleder arbeidsdriftens lederteam.
Verksmester sør vil ha kontorplassering på Kongsvinger.

Arbeidsdriften på Kongsvinger består blant annet av småindustriverksted, vedproduksjon, tømring og møbelsnekring. Arbeidsdriften har også ansvar for vedlikehold av uteområdene, samt enkelt vedlikehold av bygningsmasse. 

Stillingen er underlagt seksjonsleder arbeidsdrift.
 

Arbeidsoppgaver

Verksmester

 • ansvarlig for at arbeidsdriften når sine økonomiske mål og utvikler seg i tråd med Kriminalomsorgens strategi for arbeidsdriften
 • lede verksdriften ved lokasjonen ut ifra tilgjengelig bemanning
 • daglig personaloppfølging innenfor ansvarsområde
 • budsjettansvar herunder fakturering, økonomisk styring og rapportering innen ansvarsområde
 • innkjøpsansvarlig, ansvar for salg og promotering, samt kundebehandling
 • ansvar for kontakt med eksterne  samarbeidspartnere
 • samhandle med lokasjonsledere om innsatte til sysselsetting
 • samarbeide med skolen i fengselet og NAV om opplæringstilbudet til de innsatte
 • ansvar for sikkerhet og HMS for arbeidsdriften
 • rådgiver i spørsmål vedrørende arbeidsdrift og sysselsetting av innsatte
 • videreutvikle arbeidsdriften i tråd med kriminalomsorgens arbeidsdriftsstrategi og målsettinger
 • være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og en enhetlig og omforent organisasjonskultur

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.
 

Utdanning og erfaring

Verksmester

Du må ha

 • relevant fagbrev og arbeidserfaring.
 • ledererfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT – systemer eller verktøy
 • førerkort klasse B, manuelt gir

Det er ønskelig at du har

 • Tilleggsutdanning innen administrasjon og ledelse

Den som ansettes må være villig til å gjennomføre Kriminalomsorgens verksbetjent utdanning og Kriminalomsorgens sikkerhetsopplæring.

Personlige egenskaper

 • gode leder- og samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, nytenkning og til å inspirere
 • evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk og tilegne seg ny kompetanse
 • interesse for rehabiliterings- og relasjonsarbeid
 • personlige egenskaper i tråd med etatens verdier

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1415 Verksmester kr 594.500-679.700 (ltr. 61-69)
 •  Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.  

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Elin Høyem Heiestad tlf. 91700974.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.