7sterkes Industriforum arrangeres 3. november

Verden og omgivelsene våre er i endring, og vi må endre oss tilsvarende. Med temaet «ENDRING» som bakteppe, ønsker 7sterke og SpareBank 1 Østlandet velkommen til en inspirerende dag med mange spennende innlegg.

Bli også med på Industripub umiddelbart etter Industriforum. Der blir det anledning til å mingle mer samt få seg noe å spise og drikke. Det vil også bli underholdning av Lill Hege Åseng med pianist.

7sterke oppdaterer agendaen og presenterer dagens foredragsholdere med bilde og bakgrunnsinformasjon fortløpende, så følg med i linken her. 

Sted:  Sentrum videregående skole, Rådhusplassen 7, 2212 Kongsvinger
Tidspunkt: Torsdag 3. november kl. 11.30-18.00 (lunsj og registrering kl. 10.30- 11.30) med påfølgende pub på Manis.
Pris: Kr. 990,- for medlemmer, øvrige kr. 1.250,-. Industripub: Kr. 300,- (inkl. mat, drikke og underholdning)
Påmeldingsfrist: Snarest mulig, men senest 25. oktober

Meld deg på og les mer her.

Offisiell åpning av CREDS – Forskningssenteret for digitalisering og bærekraft

I tett samarbeid med næringslivet skal det nye forskningssenteret bidra til det grønne skiftet. Foran politikere, samarbeidspartnere, kollegaer og gjester fikk rektor på Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud æren av å ønske velkommen.

-Senteret er en kraftfull satsing i regionen, og et eksempel på hvordan vi som høgskole ønsker å bidra. Vi ønsker å være relevante og jobbe med spørsmål som betyr noe for samfunnet, og vi ønsker at dette skal skje i tett samarbeid med næringslivet og andre i omverdenen vår, uttalte Svenkerud ved åpningen.

Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS) er et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og Høgskolen i Innlandet. Det nye senteret har som mål å samarbeide tett med næringslivet for å bidra til bærekraftig og digital omstilling.

Bård Tronvoll (HINN), Lars Gillund (Klosser Innovasjon) og Vegard Herlyng (HIK) ble trukket fram som viktige bidragsytere for realiseringen av det nye forskningssenteret.

-Dette er en utrolig viktig satsning for Kongsvingerregionen. Gjennom forskningssenteret håper vi å øke mengden forskningsdrevet innovasjon i næringslivet. I tillegg vil vi, som en del av satsningen, ytterligere styrke samarbeidet med ulike FoU-aktører og spennende bedrifter nasjonalt og internasjonalt, som vil bidra med kompetanse, ideer, teknologi og kapital i regionen, sier Lars Gillund, daglig leder i Klosser Innovasjon Kongsvinger.

Klosser har vært med på hele etableringen, fra idéstadiet via strategi for etablering og til realisering.

-Sammen med høgskolesenteret har vi også bidratt med kapitalinnhenting, som har vært en forutsetning for realiseringen. Vi har allerede fått på plass flere forskningsprosjekter sammen med CREDS, og har flere på trappene, tilføyer Gillund.

Leder for senteret, professor Bård Tronvoll, ønsker at senteret skal være en regional, nasjonal og internasjonal kunnskapspådriver i å forstå det grønne skiftet.

-Vi skal hjelpe virksomheter i en omstillingsprosess med et mål om å være mer bærekraftig. Vi skal forsøke å forstå og hjelpe virksomheter til omstilling. I en grønn omstilling ser vi at digitalisering er en av nøklene for å få til dette, sier Tronvoll.

Kongsvingers ordfører Eli Wathne var stolt over at det nye forskningssenteret er plassert i Kongsvingerregionen.

Kongsvingers ordfører, Eli Wathne pratet om «Fra det globale til det lokale! Kongsvingerregionen som vertskap for CREDS». Hun understreket betydningen senteret har for regionen, og meddelte at Kongsvingerregionen føler et sterkt eierskap til senteret som har kommet til etter et tett samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Høgskolesenteret i Kongsvinger, næringsliv, Klosser innovasjon, kommuner og fylkeskommunen.

Wathne trakk også spesielt frem betydningen av innsatsen daglig leder Vegard Herlyng hos Høgskolesenteret i Kongsvinger og daglig leder Lars Gillund fra Klosser Innovasjon har lagt inn for å realisere forskningssenteret.

-Deres utallige møter og samtaler med representanter for akademia, næringsliv og politisk ledelse over lang tid, muliggjør at vi nå har fått et forskningssenter til Kongsvingerregionen, sier Eli Wathne.

CREDS skal hjelpe bedriftene til å legge om til å bruke mindre ressurser, eller bruke dem bedre. Det skal etableres koblinger mellom bedrifter, studenter og forskere for å sikre næringsrettede FoU-prosjekter, masteroppgaver og internhips. Senteret vil ha 18 medarbeidere, hvorav 6 doktorgradsstipendiater.