Skip to content

I Norgeseliten innen sirkulærøkonomi

Kongsvingerregionen har siden 2019 jobbet målrettet med sirkulærøkonomi som virkemiddel for å nå de overordnede målene i Parisavtalen  og FNs bærekraftsmål. Særlig de fire store prosjektene/samarbeidene beskrevet under, har gitt resultater og gjort seg nasjonalt og internasjonalt bemerket.

Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor

Dette er en videre påbygging av prosjektet «Circle Scan Kongsvinger Region». Pilotene er et spleiselag mellom kommunene, næringsliv og statsforvalteren Innlandet. Oppstart i mars 2021.

Pilot 1: KONGSIRK – interkommunalt ombruksmarked.
Pilot 2: Donorbygg. Rivningsavfall som en ressurs.
Pilot 3: Verktøykasse sirkulære anskaffelser. Seks kommuner, seks eksempler.

Kontakt Anne Huse (anne.huse@innlandetfylke.no) for informasjon.

Circle Scan Kongsvinger Region

Med støtte fra statsforvalteren i Innlandet har regionen gjennomført en sirkulær analyse/mulighetsstudie innenfor verdikjeden til byggenæringen. Overordnet mål har vært grønn omstilling gjennom å redusere/flytte avfall oppover i avfallshierarkiet og derigjennom skape nye arbeidsplasser. Circle Economy og Circular Norway har vært ansvarlig for metode og gjennomføring. Prosjektet er avsluttet med forslag til videreføring i tre konkrete pilotprosjekter.

Les mer: https://kongsvingerregionen.no/om-samarbeid/sirkulaerokonomi/

O-house

O-house (les circle house) er en prototype på en etablererbolig der minst 50% av byggematerialet er basert på enten resirkulert eller ombruk av materiale. Øvrig byggemateriale skal ha lavest mulig klimafotavtrykk (=kortreist) og bygget skal være energismart. Prototypen er i mindre skala, men har nødvendige funksjoner som toalett, bad og kjøkkenkrok/ oppholdsrom. Prosjektet er et samarbeid mellom Skarnes VGS, Topos Arkitektur, GIR og ulike lokale aktører i byggenæringen. Målet er å finne en mal for skalering. Prototypen er i byggefasen.

Se mer på: https://www.o-house.no/ 

 

Sirkulære Solør

De biologiske ressursstrømmer i Solør (Grue, Åsnes, Våler) er kartlagt med formål om å tydeliggjøre verdiskapnings- og klimapotensialet disse strømmene utgjør. Analysen har identifisert hvilke sirkulære innovasjoner som er relevante og hvilke samfunns- og næringslivsaktører som kan dra nytte av et tettere samarbeid.

Arbeidet videreføres i 2021.

Les mer: https://www.greenhouse.bio/sirkulre-solr

Siste nytt fra prosjektene

Du kan lese utvlagte nyheter her. Vi anbefaler også å følge o-house på Facebook.

brukte møbler

Verktøykasse sirkulære anskaffelser

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler til innovasjon fra statsforvalteren i Innlandet til «Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor». Dette er en påbygging av «Circle

Les mer »

Kongsvingerregionen

Velkommen hit!

Sentralt på Østlandet, mellom Oslo og Sverige, finner du Kongsvingerregionen. Sett fra lufta er det grønt – dominert av skogkledde åser og dyrket mark. Men, la deg ikke lure! Her satses det aktivt på utvikling, både i privat og offentlig sektor.

«Jeg må skryte at det arbeidet som legges ned i Kongsvinger-regionen etter at samtlige kommuner har tatt steg oppover i kommune-NM siden i fjor. Hele Innlandet heier på Kongsvinger-regionen, og vi har alle mye å lære av den jobben som gjøres der.»

Jon Kristiansen, NHO-direktøren i Innlandet

Nytt om sirkulærøkonomiprosjektene

Regionen har gode utdanningstilbud på alle nivå, fra grunnskole til høgskole. Særlig er det verdt å merke seg to nye og unike ungdomsskolene i massivtre, og tilbudene til de som ønsker alternative pedagogiske opplegg. Trygge oppvekstsvilkår er et viktig argument for å flytte hit.

Arbeidsmarkedet i regionen er svært variert og integrert. Mange bor i en kommune og jobber i en annen. God infrastruktur og pendlemuligheter med kollektivtransport gjør dette enkelt. Som i Norge ellers, dominerer tjenesteproduksjon, men også omstillingsdyktige og internasjonale industribedrifter, er attraktive arbeidsgivere for mange.

Mulighetene for fritidsaktiviteter er mangfoldige og omfatter også et variert og spennende kulturliv. Kongsvinger med sin majestetiske festning er regionens by, med Glomma som et forbindingsledd til flere av kommunene rundt.

Velkommen til oss!

Det er godt å leve, jobbe og drive næring regionen vår. Her gir vi deg ti fordeler:

Næringsvennlige kommuner som vil at du skal lykkes

- Gode rammebetingelser med redusert arbeidsgiveravgift og lav eiendomsskatt *)
- Ferdig regulerte næringsarealer og tomter til svært konkurransedyktige priser
- Gratis rådgivning og behovstilpasset bistand av et svært kompetent hjelpeapparat
- Tilgang på risikokapital for de beste ideene
- Norges beste leverandør av fleksibel høgskoleutdanning – med fokus på næringslivets kompetansebehov
- Stabil arbeidskraft
*) NHOs kommunebarometer

Store regulerte næringsarealer nær Oslo-regionen - til en brøkdel av prisen

- Kongsvingerregionen ligger nær Oslo-regionen.
- Som nærmeste kommune er Sør-Odal 4 mil fra Gardermoen og 8 mil fra Oslo sentrum
- Vi har ferdig regulerte næringsarealer og tomter til 1/10 av prisen på Jessheim / Gardermoen / Oslo

Et sterkt næringsliv med solid industrikompetanse

- Kongsvingerregionen har bygget opp en av landets største ansamlinger av industri
- 7sterke er en av landets sterkeste industriklynger. Klyngen arbeider kontinuerlig med å påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsføre regionen som en attraktiv industriregion.
- Regionen er av de største i Norge innen bygg- og anlegg

Utstrakt tilgang til bioråvarer og kompetanse

- Kongsvingerregionen er Norges største skogregion med store mengder tømmer og jordbaserte råvarer (potet og korn)
- Vi har Norges reneste vann og store mengder ren kraft.
- Bioøkonomi er et særlig satsingsområde for Norge. Biodrivstoff, dyrefor av trevirke og potetskall som erstatning for kunstig konserveringsmiddel i mat, viser bare litt av potensialet til regionen.
- Vi har et tett samarbeid med forskningsmiljøer på feltet – både i Norge og Sverige.

Sentralt logistikk-knutepunkt gir effektiv logistikk og bred markedstilgang

- Regionen er tett integrert del av Gardermoen- og Osloregionen og nære EU / Sverige
- Kongsvinger som et naturlig knutepunkt i Skandinavia med god vei/banetilknytning til Nord-Norge og Europa

Boligdrømmen for 1/3 av prisen

- Flytter du fra Oslo og Akershus får du mye bolig for pengene.
- Hus med eplehage, småbruk og sentrumsnære leiligheter – budsjettet når langt og mulighetene er mange.

God kommunikasjon tar deg ut når du vil

- Kongsvingerregionen har gode tog og veiforbindelser som gir nærhet til Oslo – Karlstad – Oslo lufthavn Gardemoen når du trenger det.
- Tog til Oslo hver time, som tar 1,20 timer fra Kongsvinger
- Bil til Gardermoen på ca 1 time fra Kongsvinger og 45 minutter fra Skarnes
- Tog til Stockholm på 3,5 timer

Sterk skolesatsning gir resultater

- Kongsvingerregionen har gode skoler med høyt læringstrykk og fagutdannede lærere
- Moderne skoler i både Sør-Odal og Kongsvinger

En aktiv kultur- og idrettsregion som skaper glede

- Vi har et bredt idrettstilbud – fra bredde via toppidrett til utdanningstilbud innen idrett (NTG og NTGU).
- Kongsvinger er den byen i Norge med best utbygde idrettsfasiliteter pr innbygger.
- Norges beste golfbane rett utenfor stuedøra.
- Vi har et aktivt kulturliv for både barn og voksne – enten du vil delta selv eller bare vil oppleve.

Byutvikling for et stadig bedre miljø

- Lekeplasser i sentrum
- Boligbygging i sentrum