Skip to content

Møtekalender Regionrådet

Regionrådets administrasjon er Innlandet fylkeskommunes andel i samarbeidet om Regionrådet i Kongsvingerregionen.

Adminstrasjonen holder til i Høgskolesenterets lokaler på Kongsvinger.

“Vi koordinerer og legger til rette for interkommunalt samarbeid”

Anne Huse, rådgiver

 

Møtekalender Regionrådet for Kongsvingerregionen 2021

28. januar

Ordfører-/rådmannsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

25. februar

Regionrådsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

25. mars

Ordfører-/rådmannsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

30. april

Ordfører-/rådmannsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

20. mai

Ordfører-/rådmannsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

17. juni

Regionrådsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

27. august

Ordfører-/rådmannsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

30. september

Regionrådsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

29. oktober

Ordfører-/rådmannsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

25. november

Regionrådsmøte

Saksliste

Last ned møtereferat

Regionrådets administrasjon er Innlandet fylkeskommunes andel i samarbeidet om Regionrådet i Kongsvingerregionen.

Administrasjonen består av 1 ½ stilling.

Anne H. Huse, rådgiver. Tlf 917 63 968, e-post: anne.huse@innlandetfylke.no
Kari Mette Lindahl, sekretær. Tlf 402 24 250, e-post: kari.mette.lindahl@innlandetfylke.no

Adresse:
Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger (innkjøring Markensvegen)

E-post: kongsvingerregionen@innlandetfylke.no