Prosjektleder omstilling

Arbeidsgiver
NORD-ODAL KOMMUNE
Stillingstittel
Prosjektleder omstilling
Frist
26.03.2023
Ansettelsesform
Fast

Nord-Odal ønsker å være en attraktiv kommune for unge og gamle innbyggere, for næringslivet, frivilligheten og kommunens egne ansatte. Rammebetingelsene endres og kommunen må omstille seg for å være rustet for fremtiden. En av hovedoppgavene i gjeldende økonomiplanperiode 2023-26 er omstilling gjennom strukturelle endringer og optimalisering av driften for å oppnå økonomisk bærekraft. Arbeidet organiseres som en prosjekt med kommunedirektørens ledergruppe, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud som styringsgruppe. Prosjektleder skal være sekretær til styringsgruppen og være ansvarlig for prosess og framdrift i arbeidet.Det skal gjennomføres analyse av kommunens tjenesteområder som vil utgjøre kunnskapsgrunnlag for å vurdere og beslutte ønskede prioriteringer, det skal utarbeides planer for omstillingene som sikrer god informasjon, fremdrift og medvirkning.Vi søker etter en dyktig prosjektleder som har god gjennomføringsevne, relasjonskompetanse, kunnskap om kommune som organisasjon og kommunes tjenester og oppgaver. Prosjektgjennomføringen vil kreve god samhandling i hele organisasjonen, nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og samspill politisk og administrativ side.Stillingen rapporterer per tiden til kommunedirektør. Ved endt prosjektfase vil stillingen inngå i kommunens HR-avdeling. Varighet på prosjekt estimert til 2-3 år, men fleksibelt grensesnitt organisasjonsutvikling HR og omstilling (prosjekt) må påregnes fra oppstart.ArbeidsoppgaverPlanlegge og bidra til gode endringsprosesserSikre gjennomføring av prosjektplan for omstillingsarbeidetGi prosess- og lederstøtte på ulike nivå i organisasjonenInvolvere medarbeidere og tillitsvalgte i omstillingsarbeidetSikre informasjon om omstillingsarbeidet internt og eksterntSekretær til kommunedirektørens styringsgruppe i omstillingsprosjektetKvalifikasjonerRelevant høgskoleutdanning, fortrinnsvis på masternivåErfaring fra omstillingsarbeid, organisasjonsutvikling, innovasjon og samskapingGod kunnskap om kommunal sektorØnskelig med prosjektledererfaringGjerne erfaring fra kommunikasjonsarbeidGod skriftlig og muntlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperDu er metodisk og systematisk, evner å planlegge og prioritereDu er god på å bygge relasjoner og samarbeider godt med andreDu er løsningsorientert og har god gjennomføringsevneDu kommuniserer på en klar og tydelig måte, og har god evne til å få med deg andreVi tilbyrSpennende oppgaver i en organisasjon med godt arbeidsmiljø og vilje til endringFleksitidsordningPensjonsordning i KLPBedriftshelsetjenesteLønn etter avtaleAnnetVi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Om arbeidsgiveren
Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort vei til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Oslo ligger bare 1 time unna, med gode kollektivforbindelser. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Det nye prisbelønnede bygget Samling med blant annet kommunens bibliotek, Milepelen kulturhus og Prestgarden kulturfellesskap med tilhold på Sand prestgård, bidrar til et særs aktivt kulturliv med festivaler, teater, kino, pubkvelder og konserter. Dugnadsaktiviteten er høy og gir gode muligheter til å få nye venner.Nord-Odal har et godt næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere og for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg. Ønsker du å bosette deg her, har kommunen et variert tilbud på byggeklare tomter med beliggenhet. Det er også ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no

Nettverk

Facebook

Sektor
Offentlig
Sted
Herredsvegen 2, 2120 Sagstua
Bransje
HR, organisasjonsutvikling og rekruttering
Stillingsfunksjon
HR, personal og rekruttering,
Annet
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

prosjektleder, omstilling, endringsprosesser