Administrasjon

Regionrådets administrasjon er Innlandet fylkeskommunes andel i samarbeidet om Regionrådet i Kongsvingerregionen.

Administrasjonen består av 1 ½ stilling.