Lierfløyta

Lierfløyta

Kongsvinger kommune

Beliggenhet

Ønsker du å bosette deg i landlige omgivelser med stor tomt, utsikt til vann, golfbane og nærhet til flotte turmuligheter og fritidstilbud? Ønsker du å stå fritt til å velge leverandør av bolig? Da må du se nærmere på boligområdet Lierfløyta 6,5 km utenfor Kongsvinger by.

Boligområde

Lier Gård selger nå 20 eneboligtomter beliggende i lia bak boligene i Bergimellomvegen. Tomtene får egen adkomstveg som tar av fra Snarevegen ca 150 m forbi Bergimellomvegen og med tilkobling til Bergimellomvegen. Tomtene ligger vestvendt med utsikt over Lierfløyta og golfbanen. Tomtene varierer i størrelse fra ca 1200 til ca 3000 m2. De fleste tomtene ligger i skrånende terreng, med god høyde og utsyn over vannet og de vakre omgivelsene. Tomtene leveres med veg, strøm, vann, avløp samt klargjort for trekking av fiber.

Lierfløyta boligområde ligger ca 6,5 km sør for Kongsvinger by, i umiddelbar tilknytning til Liermoen flerbruksområde.

For spørsmål kontakt gjerne jenschr.delphin@liergaard.no
eller ring 91 32 12 22.

Dronefilm her …

Fakta om området

Adkomst:
Sand sentrum og Fylkesveg 24 ligger ca 2 km unna
Antall dekar som er regulert:

Totalt 550 daa hvorav 450 daa er regulert til industri/lager. Mulighet for ytterligere regulering av nye 500 daa.

Grunnforhold:
Blanding sandmo og torv/myr og fjell (varierene).
Arealsituasjon:
Bebygd område i dag er ca. 70 daa.
Regulert til:
Industri/lager
Vann og kloakk:
Tilkoples privat anlegg for vann (Juptjenn) og offentlig kloakk
Strøm /bredbånd:

Strøm og fiber fra Eidsiva. Vindkraft fra Odal Vind.

Annen industri på området:
BASF, Ruud’s Transport, Brødrene Stenskjær, RaKon AS, Frakt og Spedisjon AS.

Adresse:
Industrivegen, 2120 Sagstua

Avstander:
FV24: 3,2 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 42,8 km
Svenske grensen: 78,7 km
Gardermoen flyplass: 48 km
Oslo havneterminal: 97,5 km
Hamar: 84,5 km

Nord-Odal
Avstand kommunesenter: 3 km
Folketall: 5 102
Areal: 508 km2

For mer info:
Eva Snare
Næringssjef Nord-Odal kommune
E-post: eva.snare@nord-odal.kommune.no
Telefon: 904 00 643

Nord-Odal kommune.no