HMS-kurs starter 10.-11. oktober

Grunnkurs i arbeidsmiljø/40-timers HMS-kurs

Høgskolesenteret i Kongsvinger i samarbeid med Studiesenteret.no.

Sentrale temaer i kurset:

 • Arbeidsmiljøloven
  Internkontrollforskriften
  Vernearbeid
  Helsefremmende arbeidsplasser
  Ergonomi
  Psykososialt arbeidsmiljø
  Fysisk arbeidsmiljø
  Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer
  Akan-arbeid

Kurset er på 2 samlinger, én i oktober og én i november.

Begge samlinger er i Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 2/3. Overføring via videokonferanse

Mellom samlingene skal deltakerne utføre praktiske oppgaver på egen arbeidsplass. Det skal leveres en rapport av arbeidet som har blitt gjort.

Påmeldingsfrist 14. september. Husk å oppgi Kongsvinger som studiested. Les mer her

Lignende saker