Interkommunale prosjekter

Circle Scan  – Kongsvinger Region (pågår)

tekst

Circle House (pågår)

tekst

Omstilling og kompetanserekrutteringb (pågår)

Implementering av velferdsteknologi (pågår)

“Trygg hverdag i eget hjem” er målsettingen med prosjektet.

Prosjektleder Iselin Lerdalen kan kontaktes på e-post: iselin.lerdalen@sor-odal.kommune.no

Prosjektbeskrivelsen kan du lese her:

Implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen – prosjektbeskrivelse.pdf

Byregionprosjektet i Kongsvingerregionen (avsluttet)

Kongsvingerregionen har deltatt i Byregionprogrammet, initert av KMD. Prosjektet ble avsluttet 2017, men arbeidet videreføres gjennom Hedmark kunnskapspark/K+.

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften i desse områdene. 37 byregioner med til sammen 213 kommuner er nå i ferd med å avslutte fase 2 av programmet.

Du kan lese om Byregionprosjektet Kongsvingerregionen fase 2 på Distriktssenterets hjemmeside.

 

Tillit som drivkraft i regional utvikling (avsluttet)

Kongsvingerregionen har deltatt i prosjektet “Tillit som drivkraft i regional utvikling” i regi av Telemarkforskning. Ambisjonen med prosjektet var å finne svar på:

  • Hva er tillit i en regional kontekst?
  • Har tillit noe å si for å lykkes med attraktivitetsarbeidet – i tilfelle hva?
  • Kan vi skape og påvirke tillit?

Du kan lese om samlingene og rapportene fra disse på Telemarkforknings nettside.

Tillit som drivkraft i regional utvikling – rapport (kort).pdf

Folkehelse og fysisk aktivitet (avsluttet)

Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal – prosjektrapport.pdf