Invitasjon til informasjonsmøte om nye sesonger av Forræder 9. mars kl. 10.30-11.30

Som du sikkert er kjent med så har andre sesong av publikumssuksessen Forræder blitt spilt inn i Kongsvingerregionen de siste to ukene. Serien sendes på TV2 i beste sendetid til våren, og produksjonen av Forræder har gitt oss en unik mulighet til å vise frem regionen. Sesong 2 som er spilt inn nå,  har flotte bilder fra Kongsvinger, Eidskog og Sør-Odal og nevner regionen i mange ulike sammenhenger.

Vi inviterer deg til et mobiliseringsmøte 9. mars kl. 10.30-11.30 med påfølgende lunsj (for de som ønsker), hvor det vil bli informert om kommende planer for serien. Møtet holdes på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

TV2 og produksjonsselskapet Fremantle vurderer for tiden hvor kommende sesonger skal spilles inn. Lokasjon for sesong 3 er allerede avklart. Imidlertid vurderer TV2 en annen lokasjon for sesong 4 og de kommende sesongene etter dette. Gjennom dialog med produksjonsselskapet er det avklart at vår region er høyaktuell som fast lokasjon for Forræder. En innspilling utenfor Oslo vil imidlertid medføre en del ekstrakostnader knyttet til overnatting for produksjons-personell, bespisning m.m. Det betyr at en innspilling på Kongsvinger vil kreve at vertsbyen/regionen bidrar med å dekke denne ekstrakostnaden, gjennom finansiering fra kommuner og næringsliv. Til gjengjeld vil vi ha påvirkningskraft ift. hvor det filmes, og produksjonsselskapet er velvillig til å bruke lokasjoner i hele vår region.

I informasjonsmøtet vil det vises klipp fra filmingen i Kongsvingerregionen og informeres om planene for de kommende sesongene av Forræder. Representanter for regionen vil fortelle om hvordan serien vil benyttes som et virkemiddel for å skape økt interesse for og flere besøkende til regionen. I tillegg ønsker vi å få til en dialog mellom næringslivet og offentlige aktører, om hvordan vi sammen kan bidra til at Kongsvingerregionen blir lokasjon for fremtidige sesonger av Forræder.

Påmelding på epost til: jannicke@klosser.no Vi håper du har anledning til å bli med på møtet — VELKOMMEN!

 

(Foto: TV2, Jan-Petter Dahl)

Lignende saker