Skip to content

Kongsvingerregionen

Utdanning

Høgskolesenteret i Kongsvinger har i mange år vært en stabil tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. De har fokus på å levere kvalitet gjennom fleksibel og desentral utdanning. 

«Vi skal videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby og bidra til å løfte næringslivet til nye høyder. Vi er klare for fremtiden! «

Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger

Hvilke studier og kompetansehevende tilbud finner du i Kongsvingerregionen?

Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) tar høyere utdanning i Kongsvinger til et nytt nivå. Det satses sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier.
Sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) og næringslivet har det blitt utviklet en ny spesialisering i masterutdanningen for økonomi og ledelse (siviløkonom; Digital ledelse og forretningsutvikling). Sammen med HINN startet også høsten 2020 en bachelorutdanning innen bærekraftsøkonomi. Dette var det første etablerte studieløpet i Norge innen bærekraftsøkonomi, og bidrar til å dekke et godt dokumentert kompetansegap i næringsliv og offentlig sektor. Det vises til at virksomheter som har fokus på bærekraft har bedre resultater. Dette er en bachelor som ikke bare gjennomsyres av bærekraftstanken, men den kvalifiserer til opptak på mastergrad som siviløkonom.

Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr også fagskoleutdanning lokalt gjennom Fagskolen i Innlandet, både enkeltmoduler og større løp innen helse, ledelse og fag rettet mot industri, bygg og anlegg.

Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomisiviløkonomi-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud er vi rigget for å serve både Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger. I tillegg til å tilby studier med studiepoeng leverer og fasiliterer vi også en rekke ulike kurs og etter- og videreutdanninger både med og uten studiepoeng. Her er det både kortvarige kurs rettet mot privat, offentlig og næringslivet i tillegg til skreddersydde lengre kurs spesielt utformet for en eller flere virksomheter. Målet er at dette skal videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby og løfte næringslivet til nye høyder. Vi er klare for fremtiden! 

Karriere Innlandet Kongsvinger tilbyr mange ulike fag innen videregående opplæring, både yrkesfag mot fagbrev og fag til generell studiekompetanse for voksne. Tar du et fagbrev hos oss, kan du gå videre på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) hos vår gode samarbeidspartner Høgskolesenteret.

Er du permittert, står i omstilling eller ønsker å se på nye muligheter i arbeid eller utdanning så tilbys det også gratis karriereveiledning.

 

Finn oversikt over utdanning, kurs og andre kompetansehevende aktiviteter her:

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Karriere Innlandet, Kongsvinger

Industriklyngen 7sterke  

Sentral beliggenhet og moderne undervisningslokaler

Høgskolesenteret og Karriere Innlandet Kongsvinger er samlokalisert i Strandvegen 3 i Kongsvinger. Som student i Kongsvinger vil du få tilgang på nyoppussede og moderne undervisningsfasiliteter midt i Kongsvinger sentrum. I nærområdet finner du biblioteket, butikker, kafeer og restauranter, kino, svømmehall og treningsfasiliteter. Studenthuset ligger noen steinkast unna skolen.

 

Kontakt Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger har i mange år vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Høgskolesenteret, som er del av Høgskolen i Innlandet, har utdannet sykepleiere, lærere, økonomer og vernepleiere, og holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen gjennom flere år. Disse studiene er viktig for skolen og vil være tilbud som institusjonen fortsetter å utvikle i fremtiden.

Høgskolen i Kongsvinger får støtte fra kommunene i Kongsvingerregionen, Hedmark Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark.

Tlf.: 62 43 03 53

Epost: hikpost@inn.no

www.hik.no