Jubel for ny industrietablering!

First Seafood etablerer Norges mest moderne fiskefileterings-anlegg på SIVA i Kongsvinger. Med anlegget i Kongsvinger tar First Seafood hjem produksjon som i dag foregår i utlandet. Det betyr nye arbeidsplasser i Kongsvingerregionen og økte Norske eksportinntekter. Satsningen er derfor viktig både for nasjonen og Kongsvingerregionen.

– Anlegget i Kongsvinger vil ta imot laks som kommer på trailer fra Vestlandet og Nord-Norge. Lokasjonen i Kongsvinger er perfekt da den både ligger nære Gardermoen og nært markedet forøvrig forteller Andreas Sundnes som er daglig leder i First Seafood.

Fisken som kommer fra kysten må være to til tre dager gammel før en kan fjerne bein fra fileten etter at den er slaktet. Det passer perfekt med den tiden det tar å transportere den til Østlandet forteller Sundnes.

Fabrikken som etableres i Kongsvinger vil i første omgang ha 35 arbeidsplasser, men Sundnes håper på at det vil kunne økes til ca 60 etter relativt kort tid.

– Teoretisk kapasitet i fabrikken er 60 tonn råstoff pr dag og det vil være vår målsetning på sikt. Dette tilsvarer en omsetning på nærmere 1 milliard.

Sundnes presiserer også at etablering av en filetfabrikk i nærheten av Oslo og Gardermoen vil være besparende på logistikk kostnader, og gi et lavere CO² avtrykk enn den produksjonen som gjøres i dag. I tillegg vil produksjonen i Kongsvinger gi økt holdbarhet for sluttkundene og derfor redusere svinn. Kongsvinger som lokasjon åpner i fremtiden opp for bruk av jernbane på logistikk.

Sundnes roser aktørene i Kongsvingerregionen for den bistanden og støtten de har fått i forbindelse med etableringsprosessen.

Andreas Sundnes som er daglig leder i First Seafood

– Mottakelsen vi har fått i Kongsvinger har vært avgjørende for etableringen i Kongsvinger! Klosser Innovasjon har hjulpet oss med ulike avklaringer underveis og bidratt til å sørge for at prosessen har gått smidig. Jeg vil si at det å ha Klosser er svært viktig for Kongsvingerregionen. Kongsvinger kommune har hele veien vært imøtekommende, og vi føler oss varmt velkommen i regionen.

Det viktigste nå fremover blir å få rekruttert folk riktig kompetanse til fabrikken forteller Sundnes.

– Automatiseringen gjør at kravet til kompetanse er mye høyere enn tidligere. Vi trenger fagarbeidere og flinke folk i alle ledd. Vi er spesielt opptatt av å rekruttere unge med arbeidslyst. For ungdom som har evne og vilje til å jobbe og lære kan vi tilby en spennende karrierevei avslutter Sundnes.

Klosser som har jobbet med etableringen av First Seafood jubler for etableringen.

– Dette er en svært viktig etablering både for regionen og Norge. Når bearbeiding av Norsk laks tas hjem fra utlandet betyr det flere nye norske arbeidsplasser og økt nasjonal verdiskapning. Etableringen vil i tillegg gi store ringvirkninger lokalt! Klosser har i flere år, sammen med ulike aktører i regionen, jobbet intenst med å stimulere til etablering av nye i industribedrifter og det er fantastisk for Kongsvingerregionen når dette lykkes. Det er få steder på Østlandet hvor det skjer så mye spennende innen industriutvikling som i Kongsvingerregionen – både i den eksisterende industrien og gjennom nye industrietableringer. Det har vært en glede å jobbe med så gode industrigründere som First Seafood og Berggren sier Ola Boisen og Stian Gulli Hansen i Klosser.

Lignende saker