Jobbe i regionen

Små og mellomstore bedrifter (SMB) dominerer arbeidsmarkedet i regionen som også ellers i landet. Her finner man store aktører med sterke merkenavn som Maarud, Mapei, Statistisk Sentralbyrå, Ahus avdeling Kongsvinger, Magnor glassverk, Flisa Trykkeri, Forestia. ØM Fjeld, Bergene Holm, IBAS Ontrack for å nevne noen. Vi har også flere mindre, spissede kompetansemiljøer i regionen. Visste du for eksempel at kaffegata på Flisa har blitt til et grafisk designsenter med ekspertise innen digital markedsføring? Hva med at man finner flere glassprodusenter, derav Magnor glassverk, innenfor en radius på få kilometer i Eidskog? Eller at Nord-Odal gjør det stort innen forskning og utvikling av byggprodukter for nordisk klima?

Har du et ønske om å starte opp egen virksomhet eller å flytte virksomheten din hit så har Kongsvingerregionen et velfungerende apparat som står prat for å hjelpe deg i beslutningsprosessen. Les mer om våre førstelinjetjenester her (internlink) og hvordan vår bedriftsrekrutterer kan bistå deg i en flytteprosess (internlink).

Mulighetene er mange i vår region, enten du er arbeidssøker eller vil starte din egen bedrift. Bruk litt til på å kartlegge mulighetsrommet og ta kontakt med de rette veilederne eller bedriftene som du kan tenke deg at er ute etter din kompetanse.

Lev et liv med litt ekstra tid

Arbeidsmarkedet i regionen er variert og integrert. God infrastruktur og pendlermuligheter med kollektivtransport gjør dette enkelt. Her er det mange som bor i en kommune og jobber i en annen. Det fine er at det er mindre trafikk og gode parkeringsmuligheter stort sett uansett hvor man er på veg. Her frakter bilen deg over store avstander på kortere tid enn hva man normalt opplever i større byer. Bor man i nærheten av arbeidsplassen så vil man oppleve å ha tid til overs på grunn av effektiv kjøring. Tiden man får til overs her blir ofte omtalt som døgnets 25. time.

Pendlertilværelsen

Kongsvingerregionen har gode vei- og togforbindelser som gir nærhet til Oslo – Karlstad og Oslo Lufthavn Gardermoen når du trenger det. Det er en stor andel av befolkningen som pendler til Oslo med tog. De som gjør det arbeider ofte på toget og har hjemmekontor en dag eller to i uken. Pendlerne omtaler tilværelsen som en livsstil.

Lignende saker