Skip to content

Kongsvingerregionen

Næringsstruktur og fortrinn

Sentralt på Østlandet, mellom Oslo og Sverige, finner du Kongsvingerregionen. Sett fra lufta er det grønt – dominert av skogkledde åser og dyrket mark. Men, la deg ikke lure! Her satses det aktivt på utvikling, både i privat og offentlig sektor.

«Kongsvingerregionen har mange kvaliteter. Det ligger sentralt og har gode forutsetninger for å bli en nasjonal motor i bioøkonomien. Regionen har store ambisjoner når det gjelder bærekraft og ny virksomhet. Det gjør at vi som etablerer oss her kjenner en positiv drive.»

Jan Christian Vestre, CEO, Vestre AS

Et sterkt næringsliv – med solid industrikompetanse

Kongsvingerregionen har en av landets største ansamlinger av industri. Industriklyngen 7sterke består av over 90 bedrifter som i felleskap har en omsetning på 9500 millioner kroner, og står for over 4000 arbeidsplasser i vår region. Kjente medlemmer er Maarud, Mapei, VestreSchütz Nordic, ØM Fjeld, Betong Øst, Forestia, Bergene Holm, Glamox Luxo, Orkla Flisa, Hydro Extrusion Norway

Næringsvennlige kommuner

  • Tett samarbeid mellom de seks kommunene på politisk og administrativt nivå.
  • Alle har sterkt fokus på næringsutvikling.
  • Regionen er innenfor sonen for distriktsutviklingsmidler fra Innovasjon Norge.
  • Gode rammebetingelser med redusert arbeidsgiveravgift.
  • Ferdig regulerte næringsarealer og tomter til svært konkurransedyktige priser.
  • Gratis rådgivning og behovstilpasset bistand av et svært kompetente forretningsutviklere.

Største skogregion

Kongsvingerregionen er Norges største skogregion med store mengder tømmer og jordbaserte råvarer (potet og korn). Vi har Norges reneste vann og store mengder ren kraft.

Rimelige næringsarealer nær Oslo

Kongsvingerregionen ligger nær Osloregionen. Fra Sør-Odals kommunegrense er det 4 mil fra Gardermoen og 8 mil fra Oslo sentrum. I vår region finner du ferdig regulerte næringsarealer og tomter til 1/10 av prisen på aksen Oslo-Gardermoen.

Logistikk-knutepunkt med bred markedstilgang​

Regionen er tett integrert del av Gardermoen- og Osloregionen og nære EU / Sverige. Kongsvinger er et naturlig knutepunkt i Skandinavia med god vei/banetilknytning til Nord-Norge og Europa.

Slik hjelper vi deg