Skip to content

Flobergshagen næringsområde

Åsnes

Flate tomter i område med service/handel
Åsnes har et kreativt næringsliv innenfor eHandel, grafisk industri og callsenter-virksomhet. Næringsområdet ligger inntil Solørbanen med kort vei til Flisa sentrum. Her er det kobling til Rv 2 mot nord og sydgående retning til henholdvis Elverum og Kongsvinger. Fakta om området

Adresse: Færdervegen, 2270 Flisa
Regulert til: Industri
Eier: Åsnes kommune

Fakta om området

Adkomst:
Ligger langs Fv 206 ca 2.5 km til Flisa sentrum og Rv 2. Beliggende inntil eksisterende industriområde.
Antall dekar som er regulert:
55 daa ledig område.
Grunnforhold:
God byggegrunn (sand) som for tiden benyttes til kornproduksjon.
Arealsituasjon:
Flate tomter.
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:
Arealet kan oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, bebyggelse inntil 2 etasjer eller 15 meter, boligbygg tillates ikke, en biloppstillingsplass pr 100 kvm gulvflate for industri, og pr 200 kvm for lager.
Vann og kloakk:
Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber.
Annen industri på området:
Klubben, Jordan fabrikker, Fiskå Mølle Flisa.

Adresse:
Færdervegen, 2270 Flisa

Avstander:
RV2 og Flisa: 2,5 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 48 km
Svenskegrensen: 84 km
Gardermoen flyplass: 95 km
Oslo havneterminal: 142 km

Åsnes
Avstand kommunesenter: 2.5 km
Folketall: 7 199
Areal: 1049 km2

For mer info:
Morten Wenstad
Sektorleder for samfunnsutvikling
Telefon: 952 13 595

Epost: morten.wenstad@asnes.kommune.no

Åsnes kommune.no