Skip to content

Føsker/Kletta

Kongsvinger

Kort vei til Sverige og Elverum

Området har beliggenhet omtrent 3 km sør for Kongsvinger sentrum og har lett tilknytning til RV2. Området er for det meste flatt på avskoget grunn. Gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2007 er regulert til kontor/industri og plasskrevende handel. Det er ført frem infrastruktur til store deler av området. Området har utvidelsesmuligheter vestover.

Siste tomt på dette området ble solgt i januar 2021. Det jobbes nå med regulering av mer areal på naboområdene syd og vest for dette området. Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål om disse nye arealene.

Adresse: Mårvegen, 2211 Kongsvinger
Regulert til: Industri/bygg og anlegg. Plasskrevende handel.
Eier: Kongsvinger kommune

Fakta om området

Adkomst:
Lokalisert syd i Kongsvinger med adkomst til Rv 2 via rundkjøring.
Antall dekar som er regulert:
Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig. Mulighet til å regulere ytterligere 550 daa, dette er satt av i kommuneplanen
Grunnforhold:
Stabile grunnforhold. Området er avskoget.
Arealsituasjon:
Skrånende flatt terreng med hovedvei inn på område. Byggeklare tomter. Regulert til: Industri/bygg og anlegg. Plasskrevende handel.
Regulert til:

Industri/bygg og anlegg. Plasskrevende handel.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil 9 meter gesimshøyde, utnyttelsesgraden er BYA 60 %.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber inne på området.

Fjernvarme:

Fjernvarmetrasee planalgt til området, usikkert når det blir bygget.
Annen industri på området:
Kongsvinger betong, noen tomter er solgt men ikke bebygd enda

Adresse:
Mårvegen, 2211 Kongsvinger

Avstander:
RV2: 0,5 km
Kongsvinger jernbaneterminal 3,2 km
Svenske grensen: 34,6 km
Gardermon flyplass 80 km
Oslo havneterminal: 96 km

Kongsvinger:
Avstand kommunesenter: 3 km
Folketall: 17 850
Areal: 1036 km2

For mer info:
Stian Gulli Hanssen
Forretningsutvikler, Klosser Innovasjon AS
Tlf. 905 72 748

Kongsvinger kommune.no