Skip to content

Granerud industriområde

Nord-Odal

Kjemiske byggevarer og logistikk
Nytt næringsområde i umiddelbar tilknytning til det godt opparbeidet industrifeltet Granerud mellom Sand og Mo. Bedriftene i og rundt Granerud har høy kompetanse innenfor betong, både innen produksjon (Mapei, BASF) og bruk/konstruksjon. Området huser dessuten av flere store leverandører innen veibasert frakt og spedisjon. Innenfor en radius på 100 km når man store makreder på hele Østlandet.

Adresse: Industrivegen, 2120 Sagstua
Regulert til: Industri/lager
Eier: Nord-Odal kommune og private

Fakta om området

Adkomst:
Sand sentrum og Fylkesveg 24 ligger ca 2 km unna
Antall dekar som er regulert:

Totalt 550 daa hvorav 450 daa er regulert til industri/lager. Mulighet for ytterligere regulering av nye 500 daa.

Grunnforhold:
Blanding sandmo og torv/myr og fjell (varierene).
Arealsituasjon:
Bebygd område i dag er ca. 70 daa.
Regulert til:
Industri/lager
Vann og kloakk:
Tilkoples privat anlegg for vann (Juptjenn) og offentlig kloakk
Strøm /bredbånd:

Strøm og fiber fra Eidsiva. Vindkraft fra Odal Vind.

Annen industri på området:
BASF, Ruud’s Transport, Brødrene Stenskjær, RaKon AS, Frakt og Spedisjon AS.

Adresse:
Industrivegen, 2120 Sagstua

Avstander:
FV24: 3,2 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 42,8 km
Svenske grensen: 78,7 km
Gardermoen flyplass: 48 km
Oslo havneterminal: 97,5 km
Hamar: 84,5 km

Nord-Odal
Avstand kommunesenter: 3 km
Folketall: 5 102
Areal: 508 km2

For mer info:
Tove K. Gulbrandsen
Nærings- og eiendomsutvikler       

E-post: tove.kristin.gulbrandsen@nord-odal.kommune.no
Telefon: 926 15 251

Nord-Odal kommune.no