Skip to content

Granli/Gropa

Kongsvinger

Næringstomt ved jernbanen med stort utbygningspotensiale i Kongsvinger er under regulering

Vi har under regulering i underkant av 1000 dekar på Granli. Eiendommen er tenkt bruk til godsterminal og beslektet virksomhet. I dag er det sidespor inn på område og terminal for Benders med plass til flere aktører. Eiendommen ligger på begge sider av jernbanen og med kort avstand til Oslo og Svenske grensen – både på vei og bane. Kongsvingerbanen er bl.a. hovedtrasé for fjerntogtrafikken med utlandet. I tillegg til hovedlager for Benders produkter er det og så et massetak inne på området. Granli ligger 9 km fra Kongsvinger sentrum.

Adresse: Gropavegen 6, 2210 Granli
Regulert til: Er/blir regulert til terminal og industriformål
Eier: Gunnar Holth Grusforretning AS – eier og disponerer området

Fakta om området

Adkomst:
Direkte fra Kongsvingerbanen og 2,3 km fra Rv2
Antall dekar som er regulert:
ca 300 daa er regulert og 700 daa er under regulering
Grunnforhold:
sand ned til ca 4 meter dybde og eller fjell
Arealsituasjon:
For det meste flatt – sanduttak og steinbrudd som medfører utjevning
Regulert til:
Er/blir regulert til terminal og industriformål
Reguleringsplan:
Vann og kloakk:
Er/blir tilkoblet kommunalt anlegg for vann og kloakk
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber avklares ved bygging.
Annen industri på området:

Gunnar Holth Grusforretning og Benders Norge avdeling Granli

Adresse:
Gropavegen 6, 2210 Granli

Avstander:
RV2: 2,3 km
Jernbane: 0 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 8,2 km
Svenske grensen: 33 km
Göteborg havneterminal: 325 km
Karlstad: 150 km
Gardermoen flyplass: 74 km
Oslo havneterminal: 104 km

Kongsvinger
Avstand kommunesenter: 9 km
Folketall: 17 885
Areal: 1037 km2

For mer info:
GHG Eiendom AS
Daglig leder Rune Bergsodden
E-post: rune.bergsodden@gholt.no
Telefon: 951 45 540

http://www.sor-odal.kommune.no