Skip to content

Grasmo

Eidskog

Flate tomter med mange muligheter

Grasmo-området er under regulering for industrietablering. Fremtidig løsning kan gi areal også egnet til andre etableringer.

Adresse: Sandnesvegen, 2235 Matrand
Regulert til: Under regulering til industri
Eier: Eidskog kommune

Fakta om området

Adkomst:
Ved Rv 2 ved Matrand. Adkomst til Rv 2 1,0 km på fv. 342 Bråtavegen.
Antall dekar som er regulert:
420 daa er regulert.
Grunnforhold:
Grus og sand.
Arealsituasjon:

Flate tomter. Furumo.

Regulert til:
Under regulering til industri.
Reguleringsplan:
Tillater opptil 60% BYA. Kontorlokaler inntil 2 etasjer med gesimhøyde inntil 8 m og mønehøyde inntil 12 m. For industrilokaler tillates det inntil 17 m.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber vil etableres ved utbygging.

Fjernvarme:

Flere private.
Annen industri på området:
Grasmo AS, Gunnar Holth Grusforretning AS, Proffkamp AS
Adresse:
Sandnesvegen, 2235 Matrand

Avstander:
RV2: 1 km
Kongsvinger jernbaneterminal 23 km
Svenske grensen: 14 km
Gardermon flyplass 67,4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Eidskog:
Avstand kommunesenter: 2,5 km
Folketall: 6 135
Areal: 640 km2

For mer info:
Steinar Grønnerud
Teknisk sjef Eidskog kommune
402 00 066

Eidskokog kommune.no