Skip to content

Grinder industriområde

Grue

Ferdigregulert for industri
Ferdigregulerte områder som er ypperlige til industriformål med direkte adkomst til Rv 2. Tett på Solørbanen. Kommunen tilrettelegger for nye etableringer på området.

Adresse: Sandmovegen, 2264 Grinder
Regulert til: Industri
Eier: Grue kommune

Fakta om området

Adkomst:
Syd for Kirkenær med direkte adkomst til Rv 2.
Antall dekar som er regulert:

Totalt 200 daa ledig areal.

Grunnforhold:
Arealsituasjon:
Flatt terreng
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil x meter, utnyttelsesgraden er xx %. Mulighet å endre reguleringsplan ved behov.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber.
Annen industri på området:

Hvebergsmoen, Entrack.

Adresse:
Sandmovegen, 2264 Grinder

Avstander:
Rv2: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 23 km
Svenske grensen: 44 km
Gardermoen flyplass: 67.4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Grue
Avstand kommunesenter: 2,5 km
Folketall: 4 765
Areal: 837 km2

For mer info:
Håkon Gjems
Teknisk sjef Grue kommune
Telefon: 62 94 20 55

Grue kommune.no

Vurderer du å etablere deg i Kongsvingerregionen?

Klosser Innovasjon kan bidra med raske svar på din bedrifts spørsmål og problemstillinger. Deres forretningsutviklere involverer de riktige aktørene og har oversikt over alt fra næringsområder til markedssituasjon. De jobber tett med politisk og administrativ ledelse i hele regionen. Hvordan kan vi bistå? Ta kontakt med forretningsutvikler Ola Boisen i Klosser Innovasjon for mer informasjon om mulighetene for etablering av din virksomhet eller relokalisering til Kongsvingerregionen.