Skip to content

Hernesmoen næringspark

Sør-Odal

Flatt terreng med byggeklare tomter
Ledige tomter i etablert område med kort vei til jernbane. Hernesmoen næringspark ligger på sydsiden av Glomma mellom Skarnes og Kongsvinger.

Adresse: Hærnesvegen (rv175), 2116 Sander
Regulert til: Industri
Eier: Sør-Odal komuune

Fakta om området

Adkomst:
Lokalisert langs fylkesvei175, ca. 4 km fra Sander-krysset som er tilknyttet E16.
Antall dekar som er regulert:
Totalt 600 daa hvorav ca. 200 daa er ledig.
Grunnforhold:
Blanding elveavsetninger (sandmo) og torv/myr, varierer på tomta.
Arealsituasjon:
Flatt terreng med byggeklare tomter.
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil 9 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet å endre reguleringsplan ved behov.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Eidsiva bredbånd og Telenor gjennomgående fiber rett ved areal. 2 x 2 fiberveier til Oslo mulig. Normaldrift for strøm gir 5 MW ledig kapasitet. Det kan opparbeides forsyning fra flere trafoer.

Fjernvarme:

Ja.

Annen industri på området:
Glåmdal interkommunale Renovasjonsselskap, Hernesmoen biobrensel, Skarnes Maskinutleie.

Adresse:
Hærnesvegen (rv175), 2116 Sander

Avstander:
E16: 7 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 11 km
Svenske grensen: 47 km
Gardermoen flyplass: 67,7 km
Oslo havneterminal: 84,7 km

Sør-Odal
Avstand kommunesenter: 11 km
Folketall: 7 030
Areal: 1229,33 km2

For mer info:
Ingunn C. Brøndbo Moss
Spesialrådgiver plan og næring, Sør-Odal kommune
Telefon: 958 59 265

Sør-Odal kommune.no