Skip to content

Magnormoen næringspark

Eidskog

Ypperlig for handel og spedisjon

Næringsområde som er ypperlig for handelsvirksomhet, spedisjon og samarbeid over grensen til Sverige. Det passerer ca 7000 kjøretøy pr døgn over Magnormoen. Det er lett å opparbeide tomter da grunnen består av sand.

Adresse: Furumoen, 2240 Magnor
Regulert til: Industri/næring/handel
Eier: Eidskog kommune

Fakta om området

Adkomst:

Ligger langs Rv 2 tett på grensen til Sverige med direkte adkomst Rv 2.

Antall dekar som er regulert:
200 daa ledig område. Arealsituasjon: Flate tomter.
Grunnforhold:
Kun sand helt ned til ca 19 meter dybde.
Regulert til:
Industri/næring/handel.
Reguleringsplan:
Tillater opptil 60% BYA. Kontorlokaler inntil 2 etasjer med gesimhøyde inntil 8 m og mønehøyde inntil 12 m. For industrilokaler tillates det inntil 17 m.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber avklares ved bygging.Eier: Eidskog kommune.
Annen industri på området:
Toll kontrollstasjon, H-vinduet, Morokulien Camping, Maskin Feral AS, Industriverktøy IDG Tools AS, Jan Olaf Olsen transport og spedisjon AS.

Adresse:
Furumoen, 2240 Magnor

Avstander:
RV2: 200m
Kongsvinger jernbaneterminal 34,8 km
Svenske grensen: 0,5 km
Gardermon flyplass 112 km
Oslo havneterminal: 112 km

Eidskog:
Avstand kommunesenter: 11 km
Folketall: 6 135
Areal: 640 km2

For mer info:
Steinar Grønnerud
Teknisk sjef Eidskog kommune
402 00 066

Eidskokog kommune.no