Skip to content

Slomarka industriområde

Sør-Odal

Slomaka er et svært sentralt industriområde i Kongsvingerregionen.
Området ligger tilknyttet ny E16 , med kort vei til store markeder i Osloregionen. Næringsområdet har store utvidelsesmuligheter og grunnforholdene gjør at området har god utbyggingsøkonomi.

Adresse: Slomarka, 2100 Skarnes
Regulert til: Industri
Eier: Opplysningsvesenets fond

Fakta om området

Adkomst:
Direkte tilknyttet E16 via trafikkmaskin.

Antall dekar som er regulert:
Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig. Mlighet til å regulere ytterligere 550 daa, dette er satt av i kommuneplanen.

Grunnforhold:
Stabile grunnforhold, ubebyg areal består av morenejord, ellers i blanding med elveavsetninger og tykk havavsetning.

Arealsituasjon:
Flatt skogsterreng med byggeklare tomter.

Regulert til:
Industri.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil 0 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet for å endre reguleringsplan ved behov.

Vann og kloakk:
Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.

Strøm/bredbånd:
Strøm og fiber.

Fjernvarme:
Ja.

Annen industri på området:
Normet, Dekkteam, Veflen entreprenør, Paragon Nordic, Slobrua gjestegård.

Adkomst:

Direkte tilknyttet E16 via trafikkmaskin.
Antall dekar som er regulert:

Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig.  Ytterligere 1000 daa ferdig regulert til næringseiendom innen sommeren 2022.

Grunnforhold:
Stabile grunnforhold, ubebygd areal består av morenejord, ellers i blanding med elveavsetninger og tykk havavsetning.
Arealsituasjon:
Flatt skogsterreng med byggeklare tomter.
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:

Byggehøyde inntil 10 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet for å endre reguleringsplan ved behov.

Vann og kloakk:
Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber.

Fjernvarme:

Ja.

Annen industri på området:
Normet, Dekkteam, Veflen entreprenør, Paragon Nordic, Slobrua gjestegård.

Adresse:
Slomarka, 2100 Skarnes

Avstander:
E16: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 23 km
Svenske grensen: 44 km
Gardermoen flyplass: 67,4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Sør-Odal
Avstand kommunesenter: 2,5 km
Folketall: 7 030
Areal: 1229,33 km2

For mer info:
Ingunn C. Brøndbo Moss
Spesialrådgiver plan og næring, Sør-Odal kommune
Telefon: 958 59 265

Sør-Odal kommune.no