Skip to content

Tronbøl Næringsområde

Sør-Odal

Byggeklare næringstomter med meget god beliggenhet

Tronbøl Næringsområde ligger ved fylkesvei 175 på Skarnes i Sør-Odal kommune. Området ligger én kilometer fra Skarnes sentrum, cirka 2,5 kilometer fra E16 og under en time fra Oslo. Det går tog hver time mellom Skarnes og Oslo på Kongsvingerbanen.

Reguleringsplan vedtatt i 1981. Området er regulert til industri. Veiledende utyttelsesgrad er på 75 prosent. Maksimal byggehøyde på 10 meter eller tre etasjer.

Adresse: Disenåvegen, 2100 Skarnes (nabotomt til Disenåvegen 47).
Regulert til: industri
Eier: Sør-Odal kommune.

Innhold

Ferdig opparbeidede og byggeklare industritomter. Store mengder fjell er sprengt ut, og det er lagt ut ei stor steinfylling.

Infrastruktur til tomtegrense, fiber i området. Arbeidet med klargjøringen er utført av Lesja Bulldozerlag.

Eier: Sør-Odal kommune.

Eksisterende næringsstruktur i området: Småbåthavner AS, Martemoen Transport, Lilleseth Kjetting, Trans AS, Conmodo, Scan Light AS og flere andre virksomheter.

Tomter

Tomta i sin helhet er på om lag 16 dekar, hvor cirka 13.000 kvadratmeter er opparbeidet. Det åpnes opp for kjøp av hele tomta eller i mindre parseller.

Tomta ligger inntil jernbanespor, og på andre siden av jernbanen ligger Glomma. På den andre siden av fylkesvei 175 ligger et stort boligområde.

Takst er gjennomført av sertifisert takstmann.

Takst: 1000 kr per kvadratmeter.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse, ta kontakt med Sør-Odal kommune.

Les mer her: https://www.sor-odal.kommune.no/naeringsutvikling/byggeklare-naringstomter-med-meget-god-beliggenhet

Fakta om området

Adkomst:
Sand sentrum og Fylkesveg 24 ligger ca 2 km unna
Antall dekar som er regulert:

Totalt 550 daa hvorav 450 daa er regulert til industri/lager. Mulighet for ytterligere regulering av nye 500 daa.

Grunnforhold:
Blanding sandmo og torv/myr og fjell (varierene).
Arealsituasjon:
Bebygd område i dag er ca. 70 daa.
Regulert til:
Industri/lager
Vann og kloakk:
Tilkoples privat anlegg for vann (Juptjenn) og offentlig kloakk
Strøm /bredbånd:

Strøm og fiber fra Eidsiva. Vindkraft fra Odal Vind.

Annen industri på området:
BASF, Ruud’s Transport, Brødrene Stenskjær, RaKon AS, Frakt og Spedisjon AS.

Adresse:
Industrivegen, 2120 Sagstua

Avstander:
FV24: 3,2 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 42,8 km
Svenske grensen: 78,7 km
Gardermoen flyplass: 48 km
Oslo havneterminal: 97,5 km
Hamar: 84,5 km

Nord-Odal
Avstand kommunesenter: 3 km
Folketall: 5 102
Areal: 508 km2

For mer info:
Eva Snare
Næringssjef Nord-Odal kommune
E-post: eva.snare@nord-odal.kommune.no
Telefon: 904 00 643

Nord-Odal kommune.no