Skip to content

Organisering

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget består av regionrådets leder, regionrådets nestleder, en valgt ordfører fra regionrådet, en representant fra fylkesrådet, fylkesdirektøren og leder av rådmannsutvalget.

“Sammen med administrasjonen i Regionrådet for Kongsvingerregionen har AU ansvar for saksforberedelsen og innstilling til vedtak i ORM.”

Trond Stenhaug, rådmann Eidskog og leder rådmannsutvalg.

Ansvar for saksforberedelse. Kan handle i hastesaker

 

AU kan etter regionrådets anvisning handle på regionrådets vegne i hastesaker. Dette i så fall med leder som ansvarlig ovenfor regionrådet. Kommunenes og fylkeskommunens syn i saken innhentes før beslutning fattes, så langt det er mulig.

AU kan behandle søknader i samsvar med regionrådets, til enhver tid, gjeldende styringsdokument. Dette med leder som ansvarlig ovenfor regionrådet. AU kan velge å avslå søknader som ikke samsvarer med regionrådets gjeldende styringsdokument.

AU gis mandat til å bevilge inntil kr 50.000,- til prosjekter som er i samsvar med regionrådets gjeldende styringsdokument. Saker behandlet av AU skal refereres i regionrådet.

AU har i 2020 følgende medlemmer:

  • Knut Hvithammer, ordfører Sør-Odal (leder),
  • Kari Heggelund, ordfører Åsnes (nestleder),
  • Margrethe Haarr, ordfører Kongsvinger
  • Trond Stenhaug, rådmann Eidskog (leder rådmannsutvalget)