Skip to content

Organisering

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget består av regionrådets leder, regionrådets nestleder, en valgt ordfører fra regionrådet og leder av rådmannsutvalget.

Ansvar for saksforberedelse. Kan handle i hastesaker

AU kan etter representantskapets/styrets anvisning handle på Kongsvingerregionen IPRs (KIPR) vegne i hastesaker. Dette i så fall med leder som ansvarlig ovenfor KIPR. Kommunenes syn i saken innhentes før beslutning fattes, så langt det er mulig.

AU kan behandle søknader i samsvar med KIPRs, til enhver tid, gjeldende styringsdokument. Dette med leder som ansvarlig ovenfor KIPR. AU kan velge å avslå søknader som ikke samsvarer med regionrådets gjeldende styringsdokument.

AU gis mandat til å bevilge inntil kr 50.000,- til prosjekter som er i samsvar med KIPRs gjeldende styringsdokument. Saker behandlet av AU skal refereres i KIPRs representantskap.

AU har i 2023-2025 følgende medlemmer:

  • Rune Grenberg, ordfører Grue (leder),
  • Kamilla Thue, ordfører Eidskog (nestleder),
  • Elin Såheim Bjørkli, ordfører Kongsvinger
  • Trond Stenhaug, rådmann Eidskog (leder rådmannsutvalget)