Skip to content

Interkommunale prosjekter

Byregionprosjektet i Kongsvingerregionen

Prosjektet skal bidra til at kommunene, næringsliv, høgskole og andre aktører i Kongsvingerregionen jobber koordinert og målrettet for å skape arbeidsplassvekst i regionen.

 

«Arbeidet har bidratt til å snu arbeidspassnedgang til arbeidsplassvekst i 2016 og 2017.»

Lise Selnes, Leder for regionrådet i forrige periode

Kongsvingerregionen har deltatt i Byregionprogrammet, initert av KMD. Prosjektet ble avsluttet 2017, men arbeidet videreføres gjennom Klosser Innovajon AS.

Gjennom Byregionprogrammet er det initiert en rekke tiltak og prosjekter som skal bidra til å skape regional vekst. Klosser Innovasjon har prosjektlederansvaret for programmet på vegne av regionrådet og kommunene i Kongsvingerregionen. Blant tiltakene det jobbes med er blant annet koordinert myndighetskontakt, felles omdømmebygging og utvikling av vekstprosjekter i hele regionen.

Modell: Næringslivsstrategien for Kongsvingerregionen

 

 

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften i desse områdene. 37 byregioner med til sammen 213 kommuner er nå i ferd med å avslutte fase 2 av programmet.

Du kan lese om Byregionprosjektet Kongsvingerregionen fase 2 på Distriktssenterets hjemmeside.

Kontakt: Lars Gillund, prosjektleder. e-post: lars@klosser.no

Kontakt oss

Trenger ikke lang tekst her.