Skip to content

Intekommunale prosjekter

Circle Scan - Kongsvinger Region

Dette er en studie som har fokus på hvordan man kan oppnå sirkulærøkonomi i byggenæringen i Kongsvingerregionen. Prosjektet består av 4 faser, og regionen er nå i avsluttende fase hvor man jobber med å etablere tre til fire ulike pilotprosjekter.

«The Kongsvinger region has the potential to be a frontrunner in the transition of the built environment value chain towards a circular economy. First, because of its abundance of wood and the use of manufactured wooden structures
in new buildings, and second, because of the growing interest and
practical examples already happening in the space of sustainable and
circular construction.»

Jordi Pascual, Project manager, Circle Economy

Situasjonsanalyse og mulighetsstudie

I 2018 fikk Kongsvingerregionen en million kroner i støtte fra fylkesmannen i Innlandet til et regionalt kartleggingsprosjekt innen sirkulærøkonomi. Prosjektet følger en anerkjent metode og ledes av konsulenter fra Circle Economy i Amsterdam. Arbeidsspråket er engelsk og projektet går under navnet  «Circle Scan – Kongsvinger Region».

Overordnet mål er å redusere avfall/flytte avfall oppover i avfallshierarkiet og skape nye arbeidsplasser. Basert på regionens næringsstruktur, og råd fra Circle Economy, som er ansvarlig for metode og gjennomføring, har vi spisset omfang til å dekke sirkulærøkonomi innenfor verdikjeden til byggenæringen (bygg, anlegg, eiendom). Prosjektet skal munne ut i 3-4 konkrete, sirkulære pilotprosjekter.

I tillegg til Circle Economy, bistår også Circular Norway. Underveis har representanter fra alle seks kommuner, pluss interessenter fra nasjonale fora, deltatt på workshops.

Les hele rapporten fra fase 1 og 2 (engelsk)

Kontaktperson: Eva Snare (Regional projektleder)e-post: eva.snare@nord-odal.kommune.no

 
 

Tekst her.. etablere deg i Kongsvingerregionen?

Klosser Innovasjon kan bidra med raske svar på din bedrifts spørsmål og problemstillinger. Deres forretningsutviklere involverer de riktige aktørene og har oversikt over alt fra næringsområder til markedssituasjon. De jobber tett med politisk og administrativ ledelse i hele regionen. Hvordan kan vi bistå? Ta kontakt med forretningsutvikler Ola Boisen i Klosser Innovasjon for mer informasjon om mulighetene for etablering av din virksomhet eller relokalisering til Kongsvingerregionen.