Skip to content

Organisering

Strategier og planer

Kongsvingerregionen IPR har vedtatt en rekke felles strategier, temaplaner og styringsdokumenter. Det inngår i selve prosessen at hvert enkelt kommunestyre behandler de enkelte planene individuelt.

«Det har vist seg fruktbart å ha felles, regionale strategier og planer.»

Kongsvingerregionen IPR

Felles strategier

Selskapsavtaler

Oversikt kommer snart