Skip to content

Interkommunale prosjekter

Velferdsteknologi i Kongsvingerregionen

“Trygg hverdag i eget hjem” hadde opprinnelig som hovedmål å kartlegge og prøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger som gjør at personer med demens kan bo lengre hjemme i egen bolig.

«Målet er å finne de beste velferdsteknologiske løsningene»

Iselin Lerdalen, Prosjektleder Sør-Odal kommune

Underveis i pilotprosjektet ble hovedmålsettingen endret til at de ansatte i hver kommune skulle kunne velge riktig velferdsteknologisk løsning til riktig bruker. Resultatmålet var å finne fram til velferdsteknologiske løsninger som kommunene kunne videreføre og etablere i sine tjenester.

Prosjektleder Iselin Lerdalen kan kontaktes på e-post: iselin.lerdalen@sor-odal.kommune.no

Prosjektbeskrivelsen kan du lese her: Implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen – prosjektbeskrivelse

Kontakt oss

Mindre tekst