Org. nr: – Stillingsident: 4298584520 Presentasjon av stillingen:

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi består av åtte seksjoner: Prøvetaking, Prøvemottak, Klinisk
kjemi, hematologi/koagulasjon/ flowcytometri, Immunologi, Genteknologi,
Forskning og utvikling og Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank. Avdelingen
har totalt 180 ansatte og utfører 7,6 millioner analyser i året. Seksjonene
stasjonert på Nordbyhagen er alle akkreditert iht. ISO/EN 15189.

Seksjon Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank har fem fagområder hhv: Preanalyse / poliklinikk,
hematologi/koagulasjon, klinisk kjemi/immunkjemi, blodgass og blodbank.

Vi har ledig et 100% vikariat som vaktgående bioingeniør med tiltredelse 011220 og varighet tom 310821. Stillingen innebærer arbeid dag, kveld, natt, helg og helligdager, hvor enkelte vakter er alenevakter.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i seksjonens rutinedrift innen alle fagområder
 • Blodprøvetaking er en sentral del av arbeidsoppgavene
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør. HPR nummer må oppgis i søknaden.
 • Svært gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Fordel med kjennskap til laboratoriesystemene Analyttix og Labcraft
 • God faglig forståelse både innen medisinsk biokjemi og blodbank
 • Personlig egenhet vektlegges i stor grad

Personlige egenskaper

 • Tåle stress uten å miste oversikten
 • Serviceinnstilt og imøtekommende
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Ansvarsbevisst og lærevillig
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt, både i team og selvstendig
 • Godt humør og gode samarbeidsevner
 • Generell god IT kompetanse

Vi tilbyr

 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • Et høyt faglig miljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift
 • Gode velferdstilbud til ansatte eks. hytteutleie, kultur og fritidstilbud

Kontaktinformasjon

Laila Flaen Fjellheim, Seksjonsleder, 95078438

Arbeidssted

Parkveien 35
2226 Kongsvinger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:4298584520
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.12.2020
Sluttdato: 31.08.2021
Søknadsfrist: 23.10.2020