Glommasvingen skole sto klar til skolestart august 2019. Alle kommunens ca 800 elever går nå på Glommasvingen.

Skolen har i overkant av 100 ansatte og skolen dekker hele grunnskoleløpets 1.-10. trinn.

Vi er opptatt av godt kvalifiserte medarbeidere og satser på videre- og etterutdanning av lærere.

Stillingene krever en fleksibel og raus holdning til det relasjonelle arbeidet med elevene våre.

Er du klar for nye utfordringer? – Da er Glommasvingen skole arbeidsplassen for deg!

Det er fra 1.8.2021 ledig et antall faste stillinger og vikariater ved Glommasvingen skole.

Vi søker lærere med godkjent undervisningskompetanse på barnetrinnet og ungdomstrinnet

 • Allmenn/ grunnskolelærer 1.-7. trinn, godkjent etter de nye kompetansekravene.
 • Spesialpedagog 1.-10.trinn
 • Kroppsøvingslærer 1.-10.trinn 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i tråd med Læreplanene
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsaktiviteter for elevene i klasserom, gruppe og enkeltvis
 • Følge opp elever med vedtak om spesialundervisning
 • Delta i utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner (IOP)
 • Arbeide i tråd med kommunens handlingsplaner
 • Være faglig oppdatert og utviklingsorientert
 • Arbeide i henhold til skolens satsningsområder
 • Sørge for et helhetlig, tilrettelagt tilbud for elevene i samarbeid med ledelsen
 • Delta aktivt og være en inspirator for å utvikle et godt og positivt lærings- og arbeidsmiljø

 

Kontaktlæreransvar må påregnes i stillingene.

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent undervisningskompetanse for tilsetting på barnetrinnet og ungdomstrinnet.
 • Det er ønskelig med kompetanse innenfor to av disse fagene:
 • Norsk (min. 30 stp)
 • Matematikk (min. 30.stp)
 • Engelsk (min. 30 stp)
 • Spesialpedagogikk
 • Begynneropplæring
 • Kroppsøving

 

 • God kompetanse innen IKT
 • Erfaring med læring i teknologirike omgivelser er ønskelig
 • Du trives med å jobbe i team
 • Vi vektlegger personlig egnethet for stillingen
 • Det kreves godkjent politiattest før tiltredelse

   

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjement, stor arbeidskapasitet og godt humør
 • Vilje og evne til fornyelse og endring
 • Være opptatt av et trygt og godt skolemiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff
 • Et inspirerende og utviklende fagmiljø
 • Gode pensjonsvilkår i SPK

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=223579807