Skip to content

Organisering

Strategier og planer

Regionrådet har vedtatt en rekke felles strategier, temaplaner og styringsdokumenter. Det inngår i selve prosessen at hvert enkelt kommuntyre behander de enkelte planene individuelt.s

«Det har vist seg fruktbart å ha felles, regionale strategier og planer.»

Knut Hvithammer, leder regionrådet

Felles strategier

Selskapsavtaler

Oversikt kommer snart