Parallelle sirkulære anskaffelser

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler til innovasjon fra statsforvalteren i Innlandet til “Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor”. Dette er en påbygging av “Circle Scan Kongsvinger Region” -prosjektet som ble fullført i november 2020. Prosjektet “Parallelle sirkulære anskaffelser i Kongsvingerregionen”, er ett av tre pilotprosjekter under denne paraplyen.

Prosjektet har som hovedmål;

« Å utvikle konkurransegrunnlag/kriteriesett for anskaffelser basert på sirkulære prinsipper» 

På denne måten kan man teste hvordan kommune og marked må innovere og tenkte nytt for å imøtekomme kriteriene.

Det offentliges innkjøpsmakt er stor. Ved å vektlegge sirkulære kriterier i anbudsprosessen, kan kommunene i regionen fremprovosere økt etterspørsel etter varer og tjenester som oppfyller sirkulærøkonomiske prinsipper.

Pilotprosjektet vil involvere alle seks kommunene.

Hver kommune må velge en investering i 2021 i egen kommune innenfor kategoriene:

  1. Bygg
  2. Inventar (institusjon, kontor/skole, annet formålsbygg)
  3. Forbruksmateriell (tekstiler (f.eks uniformer eller sengetøy))
  4. Matvarer (til institusjoner)
  5. Transportmidler
  6. Skolemateriell (Teknologiprodukter)

Parallelt med en ordinær anskaffelse, vil prosjektet utarbeide et alternativ konkurransegrunnlag, inkludert kravspesifikasjon, til en tilsvarende anskaffelse der sirkularitet vektlegges.

De blir opp til den enkelte kommune å utlyse konkurransen basert på den lineære eller sirkulære kravspesifikasjonen.

Prosjektleder er Sofie Pindsle, Circular Norway
e-post: sp@circularnorway.no, tel: +47 92 06 78 57.

Prosjektleder Sofie Pindsle

Øvrige prosjektmedlemmer fra kommunene utnevnes snart:

Nord-Odal kommune:
Sør-Odal kommune:
Grue kommune:
Eidskog kommune:
Kongsvinger kommune:
Åsnes kommune:

Lignende saker