Kategori: Næringsutvikling

Kompetanse og nettverk

I kongsvingerregionen finner man et stort utvalg av fagnettverk og sosiale arenaer hvor man kan knytte nye kontakter og dele erfaringer på tvers av bransjer og kommuner. Her er et utvalg av arenaene hvor man kan møte næringslivet. Industriklyngen 7sterke 7sterke er en industriklynge som…

Satsingsområder

4 vedtatte satsningsområder For å skape vekst må regionen satse der hvor den har særlige fortrinn. Kommunestyrene i regionen har derfor vedtatt 4 særlige satsningsområder der det vil bli satt inn særlig innsats: Bioøkonomi fordi regionen har store naturressurser og kompetanse Kongsvingerregionen har store mengder…

Circle Scan – Kongsvinger Region

Hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruk som mennesker i Norge måtte vi hatt 3,6 jordkloder for å holde tritt. Nå skal Kongsvingerregionen som første region i Norden kartlegge ressursforbruk, avfall og restråstoff fra næringsliv og offentlig sektor. - Målet er å finne...

Kompetanserekruttering

25. september 2018 har Kongsvingerregionens stand på Arena Innlandet under Oslo Innovation Week. For første gang kommer Kongsvingerregionen å være representert på jobbmessa Arena Innlandet. Dette er et møtested for spennende kompetansemiljøer og jobbsøkere fra hele landet (også internasjonalt). På en egen stand ønsker vi...