Videreføring av omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen? Informasjonsmøte 20. sept 2021

Kongsvingerregionen har i flere år mottatt omstillingsmidler fra Innlandet (Hedmark) fylkeskommune. Dette er midler som har bidratt til bl.a å finansiere deler av Byregionprosjektet. Fra 2022 vil ikke lenger regionen få omstillingsmidler.

Det er nå gjort en arbeid og utarbeidet en sak om å videreføre omstillingsprogrammet med egen finansiering. I orienteringsmøte med formannskapene og næringsutvalgene/-komiteene i Kongsvingerregionen mandag 20. september, presenterte Rune Lund, kommunalsjef i Kongsvinger og Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon, Kongsvinger, hvordan dette kan gjøres videre.

Saken behandles i Kongsvingerregionen IPR 30. september, deretter i den enkelte kommune.

Møtet kan du se her.

 

Agenda Innlandet 2021

12. august blir Agenda Innlandet-konferansen 2021 – i hele fylket!

Sammen med Agenda Innlandet har vi gleden av å invitere til Agenda Innlandet-konferansen 2021.

Agenda Innlandet er den viktigste møteplassen for næringsliv, politikere og kunnskapsmiljøene i Innlandet. Den 12. august avholdes det lunsjmøter på åtte ulike steder i Innlandet, der det er felles digital konferanse og en regional panelsamtale om Innlandet.

På drøyt to timer tart vi pulsen på Innlandet. Du får høre om ambisjonene for Innlandet fra både Erna, Jonas og Trygve, rektorene ved HINN og NTNU Gjøvik, KS Innlandet og representanter for noen av fremtidens næringer i Innlandet. Og vi engasjerer både panelet og møtedeltakerne til en felles, regional samtale om Innlandet, våre muligheter og løsninger på utfordringene.

Det blir arrangert lunsjmøter i Kongsvinger, Elverum, Hamar, Tynset, Gjøvik, Valdres, Lillehammer eller Otta. Du kan også følge konferansen digitalt sammen med noen av de regionale panelsamtalene. Alle møteplassene vil selvsagt følge reglene for smittevern og det er et begrenset antall plasser.

Se nettsiden til Agenda Innlandet for mer informasjon og påmelding. 

Program lunsjmøte i Høgskolesenteret i Kongsvinger 12. august

Regionrådet for Kongsvingerregionen og 7sterke inviterer til Agenda Innlandets regionsamling i Kongsvingerregionen. Dette blir et lunsjmøte som tar for seg hvorfor store nasjonale og internasjonale bedrifter velger Kongsvingerregionen som utgangspunkt for sine bedrifter. Deltakere i panelsamtalen er Trond Hagerud (Mapei), Jan Hultman (Glamox) og Erland Løkken (Bergene Holm). Programvert er Lars Løfsgård.

Tid: 11:00-13:00
Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 1-2.

Se nettsiden til Agenda Innlandet for mer informasjon og påmelding. 

«Å samhandle i regionen er viktigere enn kommunegrenser»

Påstanden kommer fra en av 15 arbeidsgrupper i felles møte for kommunestyrene i Kongsvingerregionen 27. mai. Kommunestyrene i Kongsvingerregionen hadde felles møte 27. mai. Rundt 150 kommunestyremedlemmer deltok på digitalt møte. Møtet ble filmet, og hele møtet kan du se her.

 

Victor Norman, professor emeritus NHH, innledet med Demografiutvalgets rapport (NOU 205:15 – Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene)

Norman trakk blant annet fram:

Fraflytting fra distriktene har stoppet opp fordi det er så få unge igjen som kan flytte. Dette gjelde hele Norge, men med en forsterkning i Kongsvingerregionen.

Det er ikke nok unge igjen til at distriktene klarer å reprodusere seg selv.

Folketall i seg selv er ingen interessant størrelse. Målet må være gode samfunn, samfunn som det er godt å bo i og økonomisk bærekraftige; Demografisk bærekraft.

Virkeligheten i distriktskommunene er blitt en annen.

Bolyst – man må dyrke formatet man har. Vi kan ikke

Et særs spennende innlegg, hvor Norman også diskuterte synspunkter med deltakerne. Du kan se innlegget med påfølgende diskusjon her.

 

 

«Ung involvering» er et prosjekt, finansiert av Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet og kommunene i Kongsvingerregionen. Kongsvinger kommune er eier av dette 3-årige prosjektet. Prosjektet har fokus på unge som står utenfor arbeidslivet.

Prosjektet er i startfasen, og ble presentert av Lars Andreas Uglem (rådmann Kongsvinger), Mai-Britt Aasen (leder NAV Kongsvinger) og Hilde Opberget (prosjektleder).

Presentasjon 27 mai felles kommunestyremøte Ung involvering

 

Møtedeltakerne ble delt inn i grupper for gruppearbeid relatert til dagens innledere. Det ble gjort mye godt arbeid i gruppene. Resultatet av dette arbeidet kan du lese her: Innspill fra grupperarbeid i felles møte kommunestyrene 27.05.21