«Å samhandle i regionen er viktigere enn kommunegrenser»

Påstanden kommer fra en av 15 arbeidsgrupper i felles møte for kommunestyrene i Kongsvingerregionen 27. mai. Kommunestyrene i Kongsvingerregionen hadde felles møte 27. mai. Rundt 150 kommunestyremedlemmer deltok på digitalt møte. Møtet ble filmet, og hele møtet kan du se her.

 

Victor Norman, professor emeritus NHH, innledet med Demografiutvalgets rapport (NOU 205:15 – Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene)

Norman trakk blant annet fram:

Fraflytting fra distriktene har stoppet opp fordi det er så få unge igjen som kan flytte. Dette gjelde hele Norge, men med en forsterkning i Kongsvingerregionen.

Det er ikke nok unge igjen til at distriktene klarer å reprodusere seg selv.

Folketall i seg selv er ingen interessant størrelse. Målet må være gode samfunn, samfunn som det er godt å bo i og økonomisk bærekraftige; Demografisk bærekraft.

Virkeligheten i distriktskommunene er blitt en annen.

Bolyst – man må dyrke formatet man har. Vi kan ikke

Et særs spennende innlegg, hvor Norman også diskuterte synspunkter med deltakerne. Du kan se innlegget med påfølgende diskusjon her.

 

 

«Ung involvering» er et prosjekt, finansiert av Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet og kommunene i Kongsvingerregionen. Kongsvinger kommune er eier av dette 3-årige prosjektet. Prosjektet har fokus på unge som står utenfor arbeidslivet.

Prosjektet er i startfasen, og ble presentert av Lars Andreas Uglem (rådmann Kongsvinger), Mai-Britt Aasen (leder NAV Kongsvinger) og Hilde Opberget (prosjektleder).

Presentasjon 27 mai felles kommunestyremøte Ung involvering

 

Møtedeltakerne ble delt inn i grupper for gruppearbeid relatert til dagens innledere. Det ble gjort mye godt arbeid i gruppene. Resultatet av dette arbeidet kan du lese her: Innspill fra grupperarbeid i felles møte kommunestyrene 27.05.21