Kirkenær industriområde

Kirkenær industriområde

Grue

Trefaglig miljø samlet Regionens sterkeste trefaglige miljø er etablert på området.
I tillegg sterke produksjonsbedrifter som er ledende innenfor sitt fagfelt. Kommunen tilrettelegger for nye etableringer på området. Egen fjernvarme leverandør er etablert på området.

Adresse: Industrivegen, 2260 Kirkenær
Regulert til: Industri
Eier: Grue kommune

Fakta om området

Adkomst:
Fra området direkte adkomst til Rv 2 og jernbanen.
Antall dekar som er regulert:

Totalt ca 750 daa hvorav ca 235 daa er ledig.

Grunnforhold:
2 meter siltige masser over sand, sonderingene tilsier samme type masser ned til 35 meter.
Arealsituasjon:
Flatt terreng med byggeklare tomter
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:
Kan bebygges med høyde opptil 18 meter. Utnyttelsesgraden er stor. Mulighet å endre reguleringsplan ved behov
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk. Sprinkelanlegg koblet til vannverk + 350 m3 magasin for brannvann (kun to slike anlegg i Norge). Egen brannstasjon tilknyttet industriområdet
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber.

Fjernvarme:

Ja.

Annen industri på området:
Solør bioenergi, Bergene Holm, Moelven Profil, Hunter Douglas, Solør Agrotre, Glamox Luxor, Bredesen Opset.

Adresse:
Industrivegen, 2260 Kirkenær

Avstander:
RV2: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 33 km
Gardermoen flyplass: 108 km
Oslo havneterminal: 127 km

Grue
Avstand kommunesenter: 2,5 km
Folketall: 4 765
Areal: 837 km2

For mer info:
Håkon Gjems
Teknisk sjef Grue kommune
Telefon: 62 94 20 55

Grue kommune.no

Grinder industriområde

Grinder industriområde

Grue

Ferdigregulert for industri
Ferdigregulerte områder som er ypperlige til industriformål med direkte adkomst til Rv 2. Tett på Solørbanen. Kommunen tilrettelegger for nye etableringer på området.

Adresse: Sandmovegen, 2264 Grinder
Regulert til: Industri
Eier: Grue kommune

Fakta om området

Adkomst:
Syd for Kirkenær med direkte adkomst til Rv 2.
Antall dekar som er regulert:

Totalt 200 daa ledig areal.

Grunnforhold:
Arealsituasjon:
Flatt terreng
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil x meter, utnyttelsesgraden er xx %. Mulighet å endre reguleringsplan ved behov.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber.
Annen industri på området:

Hvebergsmoen, Entrack.

Adresse:
Sandmovegen, 2264 Grinder

Avstander:
Rv2: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 23 km
Svenske grensen: 44 km
Gardermoen flyplass: 67.4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Grue
Avstand kommunesenter: 2,5 km
Folketall: 4 765
Areal: 837 km2

For mer info:
Håkon Gjems
Teknisk sjef Grue kommune
Telefon: 62 94 20 55

Grue kommune.no

Vurderer du å etablere deg i Kongsvingerregionen?

Klosser Innovasjon kan bidra med raske svar på din bedrifts spørsmål og problemstillinger. Deres forretningsutviklere involverer de riktige aktørene og har oversikt over alt fra næringsområder til markedssituasjon. De jobber tett med politisk og administrativ ledelse i hele regionen. Hvordan kan vi bistå? Ta kontakt med forretningsutvikler Ola Boisen i Klosser Innovasjon for mer informasjon om mulighetene for etablering av din virksomhet eller relokalisering til Kongsvingerregionen.