Fra utfordring til felles kraftstrategi

Fra utfordring til felles kraftstrategi

Kommunene i Kongsvingerregionen samarbeider om å lage en kraftstrategi som hjelper oss å forstå behovet for energi og styre utviklingen slik at vi sørger for en region som er god å leve i. For å gjøre dette må vi jobbe helhetlig, og kunnskapsbasert. 

26. januar 2024 presenterte Klosser Innovasjon rapporten «Kraftsituasjonen i Kongsvingerregionen» for formannskapene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes.  

For å få mer kunnskap om du ulike utfordringen og mulighetene hadde fageksperter med bakgrunn fra solenergi, vindkraft, kjernekraft, vannkraft og strømnett egne innlegg, samt en panelsamtale med spørsmål fra salen.  

Det ble tydelig at vi står ovenfor et trilemma: Vi ønsker god tilgang på kraft, lave strømpriser og så små inngrep i Norsk natur som mulig.  

Det er i dette landskapet vi må finne brede, samlende løsninger der vi erkjenner at vi må bygge ut mer nett og øke produksjonen av grønn energi, samtidig som vi tar innover oss at det finnes kraftutbyggingsprosjekter vi skal la ligge – fordi kostnadene i form av naturinngrep blir for store. 

 

Med dette som bakteppe ble formannskapene invitert til å diskutere tre problemstillinger i forbindelse med kraftutfordringen: 
  • Hva er kraftutfordringen for industrien? 
  • Hva er kraftutfordringen for regionen? 
  • Hvor kan vi lete etter løsninger? Gi eksempler. 

Resultatet fra diskusjonene ble brukt til å lage prosjektbeskrivelse og problemstilling for en samarbeidsprosess som skal lede til en felles kraftstrategi for Kongsvingerregionen. 

 

Kraftutfordringen  

For å skape en Kongsvingerregion som er god å leve i, for et mangfold av mennesker, i mange generasjoner, må vi møte endringene i kraftbehovet innenfor naturens tålegrense. 

Et trygt liv er et godt liv. Robuste arbeidsplasser, et solid kunnskapsmiljø og en industri som spiller på lag med det grønne skiftet skal være fundamentet for vår region. 

Hvilke muligheter oppstår når vi skal sikre industrien god tilgang på kraft, lave strømpriser til folk og så små inngrep i naturen som mulig? 

 

God tilgang på kraft 

Mangel på kraft vil føre til dyrere strøm og mindre industri. Vi må sørge for fossilfri energiproduksjon og et robust strømnett. 

Grå arealer
Har vi arealer som allerede er utbygd, eller som gir lav belastning på naturen som kan brukes til energiproduksjon? 

Energimiks
Hva er den optimale sammensetningen av kilder for energiproduksjon i vår region? 

Kapasitet i nettet
Kommunene bygger ikke nett, hvordan kan vi synliggjøre regionens store behov for kraft til utvikling og beredskap? 

 

Fornuftig forbruk 

Vi vil aldri bygge oss til nok kraft, vi må også tenke smart rundt å ta ned forbruket og utnytte fleksibiliteten i nettet. 

Elektrifisering
Konsekvensen av det grønne skiftet er elektrifisering av kjøretøy, anleggsmaskiner og industri. Hvordan tilrettelegger vi for dette? 

Lokale energisamarbeid
Hvordan kan vi skape incentiver for at ny og etablert industri utnytter hverandres ressurser, tar i bruk ny teknologi og produserer egen strøm? 

Redusere forbruk
Jordbruk og innbyggere står for det største forbruket i vår region. Hvordan kan vi hjelpe og belønne innbyggere som klarer å redusere strømforbruket? 

Fra mange kommuner til én region –

 

Samarbeid for verdiskapning  

For å møte vårt ambisjon om verdiskapning trenger vi nye måter å organisere samarbeid, et felles målbilde og en klar retning for fremtiden. 

Felles kraftstrategi
Med felles språk og mål, kan vi samle kommunene bak én strategi for kraftutvikling og -utnyttelse? 

Forenkle prosesser
Kan vi samarbeide tettere med industrien og energiprodusenter for å skape et attraktivt investeringsklima for nye virksomheter? 

Rettferdig fordeling av verdier
Hvordan kan vi sørge for at kommunene som bygger ned natur får en del av verdiskapningen i dag – og i fremtiden? 

 

Hva er en kraftstrategi? 

En kraftstrategi hjelper oss å forstå behovet for energi og styre utviklingen slik at vi sørger for en region som er god å leve i.  

For å lage en god strategi må vi jobbe sammen, med utgangspunkt i en god forståelse av dagens utfordringer, et felles målbilde på hvor vi vil i fremtiden og en tydelig prosess som hjelper oss å identifisere tiltak og prioritere disse for å ta oss dit.  

Prosess for samarbeid 

Vår definisjon av strategi er utgangspunkt for en prosess som gjennomføres over tre workshops, med en ressursgruppe bestående av deltakere fra hver kommune, samt representanter fra natur og miljø, friluftsliv, forskning, energi, strømnett, industri og infrastruktur. 

Målet er at strategien skal være et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for hver enkelt kommune i regionen. Ressursgruppen består av deltakere som er rekruttert på grunn av sin spisskompetanse innen viktige fagfelt som kan hjelpe oss å avkrefte myter, utfordre etablerte sannheter og realitets orientere diskusjonene. 

IKT forum: Bruk av AI i industri 8. april kl. 18.00-19.30

Velkommen til IKT forum med fokus på bruk av AI i industri – 8. april kl. 18.00-19.30.

Joachim Aae og Ole Petter Nordanger fra twoday vil vise eksempler på hvordan AI (kunstig intelligens) har blitt tatt i bruk operasjonelt i industrien. De skal innom Generativ AI, slik som språkmodeller, men også mer klassiske teknikker som maskinlæring og optimering.

Twoday har gjennomført mange ulike prosjekter på tvers i Norden, og vil presentere konkrete eksempler. Du får høre om hvordan løsninger fra twoday har bidratt til renere vann med maskinlæring for VandCenter Syd i Danmark, og hvordan de har brukt AI til å optimalisere deler av taxi-næringen for Taksi Helsinki i Finland.

I tillegg vil Joachim og Ole Petter vise en live-demo av hvordan du kan bruke skyløsninger som Microsoft Fabric til å gjøre maskinlært avviksanalyse på sensordata i real-time.

Dette blir med andre ord et spennende forum du ikke vil gå glipp av. VELKOMMEN!

Sted: SSB – Statistisk sentralbyrå, Otervegen 23, 2211 Kongsvinger. NB! Ta med legitimasjon for adgangskontroll.

Tid: 8. april kl. 18.00-19.30