Fellesutlysning for skoleåret 2024-2025. Glommasvingen skole søker lærere fra høsten 2024. Oppstart 01.08.24.

Glommasvingen skole trenger deg som brenner for inkludering, mangfold og utviklingsarbeid.

Glommasvingen skole på Skarnes ble innviet høsten 2019 og er en skole for alle elever i 1.-10. trinn i Sør-Odal kommune. Skolen har en stor SFO. Skolen har i underkant av 800 elever og ca. 120 ansatte.  Det er kort vei til Skarnes togstasjon og gode muligheter for pendling. Vi har også gratis parkering for ansatte.
Skoleåret 2024-2025 vil det kunne bli ledig både faste stillinger og vikariater ved vår fine skole. Denne stillingsannonsen gjelder for ledige, faste og midlertidige lærerstillinger fra 01.08.2024. Samlet sett skal dette dekke skolens fagbehov. Det er stort behov for lærere med språkfag som for eksempel tysk eller fransk, samt begynneropplæring og spesialpedagogikk. Antall stillinger og fagbehov samlet sett er per nå uavklart.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetslova § 25.

Eventuell ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Sør-Odal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

   

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Delta i skolens utviklingsarbeid
 • Samarbeide med elever, foresatte og eksterne enheter

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for å undervise i grunnskolen
 • Kjennskap og kompetanse i digitale læringsverktøy og metodikk

Personlige egenskaper

 • Tydelig og strukturert
 • Håndterer en hektisk hverdag med høyt arbeidstempo
 • Fleksibel og engasjert
 • Relasjonell kompetanse

Vi tilbyr

 • Flotte elever
 • Engasjerte og dyktige ansatte
 • En ny flott skole
 • Lønn i henhold til tariff

Kontaktinformasjon

Unni Mundal, Assisterende rektor, 97043840
Ingrid Maria Ulheim, Rektor, +47 45452150

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4763017184
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.02.2024