Statistisk sentralbyrå er en arbeidsplass med stor faglig kompetanse og et unikt datamateriale. Hos oss vil du få mulighet til å jobbe med varierte oppgaver i et miljø i stadig utvikling. Som en del av Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk vil du være med på å ivareta vårt samfunnsoppdrag ved å utarbeide relevant statistikk på utdanningsområdet. Du blir involvert i hele statistikkproduksjonen, gjennom datainnsamling, bearbeiding, analyse og formidling.

Vi søker etter deg som har god tallforståelse, analytiske evner, interesse for utdanningsområdet og programmering. Du synes det vil være spennende å sette deg inn i ulike statistikkprodukter og ha ansvar for å videreutvikle disse. Du finner det også engasjerende å utarbeide artikler og rapporter for å analysere problemstillinger og formidle innsikt om samfunnet. Vi søker deg som kan jobbe både selvstendig og sammen med andre.

Seksjonen består av i underkant av 30 medarbeidere og holder til i Kongsvinger. Vi samarbeider blant annet med Kunnskapsdepartementet og underliggende etater, og vi deltar aktivt i internasjonalt statistikksamarbeid. 

Hva vil oppgavene dine være?

 • Utvikle og modernisere statistikk over utdanningsområdet 
 • Produsere og publisere offisiell statistikk over blant annet universitets- og høgskoleutdanning
 • Kvalitetssikre og klargjøre data for bruk i statistikkproduksjon og analyse
 • Utarbeide og formidle analyser og statistikk på oppdrag fra samarbeidspartnere
 • Bidra til å ivareta en konstruktiv dialog med viktige samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Holde seg faglig, metodisk og IT-teknisk oppdatert

Hvilken kompetanse har du?

 • Utdanning på masternivå, for eksempel innenfor samfunnsfag eller data science. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kompetanse på, eller interesse for utdanningsfeltet
 • God tallforståelse og evne til å sette tall inn i en større sammenheng
 • Erfaring med eller kjennskap til programmeringsverktøy som Python, Stata, SAS eller R
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Erfaring med analyser basert på kvantitative data og metoder er en fordel

Hvem er du?

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og fagområder
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du tar initiativ og bidrar til fremdrift
 • Du er nøyaktig og glad i å arbeide med tall
 • Du har høy arbeidskapasitet og evner å ta ansvar for flere ulike leveranser   
 • Du er analytisk og opptatt av å trekke ut og presentere essensen av komplekse problemstillinger

Hos oss får du

 • Jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Vi har stor tillit hos befolkningen og blant beslutningstakere, og som medarbeider i SSB blir du del av et stort fagmiljø. Du vil få hyggelige og
  interessante kolleger med svært ulik bakgrunn.
 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, kr. 516 800 – 759 100 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Fleksitid og sommertid i perioden 15. mai til og med 14. september
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og ulike sosiale aktiviteter. Du kan trene én time i uken i arbeidstid, med gratis gruppetrening og treningsrom i kontorlokalene
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som betyr at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser
 • For at vi skal best mulig skal kunne vurdere din søknad trenger vi at du innen søknadsfristen registrerer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkeportalen (attester, vitnemål osv.). For kandidater som vi vurderer å ansette kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
 • Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste, som kan bli gjort tilgjengelig for de som ber om innsyn i listen. Det er mulig å bli unntatt denne
 • søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker å bli unntatt. Vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.

 • SSB skal være et godt sted å jobbe for alle, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å løse fremtidens oppgaver. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker på stillingen. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppe til intervju. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ditt behov.

Kontaktinformasjon

Kjartan Steffensen, seksjonssjef, +47 906 10 517

Arbeidssted

Otervegen 23
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Statistisk sentralbyrå

Referansenr.: 4758387761
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 20.02.2024