Grue kommune søker saksbehandler i 100% stilling til Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester. 

Tildelingskontoret er en avdeling med 5 ansatte og egen avdelingsleder.

Tildelingskontoret er kommunens forvaltningsorgan for tildeling av helse- og omsorgstjenester, og har ansvar for å bistå og veilede innbyggere, behandle søknader, kartlegge behov og fatte enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester til barn og voksne etter gjeldende lovverk. Tildelingskontoret skal kunne gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere, og skal ivareta et helhetlig og samordnet tilbud til brukeren. Brukermedvirkning, rettsikkerhet, likebehandling og forvaltning av kommunens ressurser er sentralt. Kommunen har hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi i fokus og vil legge til rette for størst mulig grad av egenomsorg/selvhjelp hos den enkelte. Tildelingskontoret har et overordnet koordinerende ansvar for habilitering og rehabiliteringsvirksomhet. Det innebærer overordnet ansvar for individuell plan – oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandlingen innebærer å innhente informasjon som bidrar til kartlegging av søkers hjelpebehov og ressurser, vurdering av tjenester og skrive vedtak i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Klagebehandling inngår i saksbehandlingen
 • Stillingen innebærer samhandlings- og samarbeidsmøter med brukere og deres pårørende, øvrige tjenester og eksterne samarbeidspartnere
 • Oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • Håndtering av elektronisk meldingsutveksling
 • Følge virksomhetens kvalitetssystem og internkontroll
 • Ta selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå
 • Erfaring fra kommunal omsorgstjeneste
 • Saksbehandlererfaring med god kjennskap til helse- og omsorgslovgivningen er ønskelig
 • God norsk framstillingsevne, muntlig og skriftlig 
 • Gode dataferdigheter, og kjennskap til fagprogrammet Profil er en fordel
 • Førerkort klasse B, og må disponere egen bil
 • Politiattest mindre enn 3 måneder må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i møtet med brukere og pårørende , samt ulike faggrupper og avdelinger i kommune- og spesialisthelsetjeneste
 • Er tydelig og resultat- og utviklingsorientert
 • Kunne identifisere deg med kommunens verdigrunnlag – REAL
 • Selvstendig og ansvarlig
 • Jobber strukturert, tar initiativ og har god gjennomføringsevne
 • God til å bygge relasjoner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er trygg på deg selv, da hverdagen til tider kan være krevende der en jobber etter politiske vedtatte rammer, forventninger fra brukere og pårørende, tilsynsmyndigheter og ledelse

Personlig egnethet vil tillegges stor betydning.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Mulighet for relevant kompetanseheving
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Leasingbil 
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsavtale 

Kontaktinformasjon

Mari Toftegaard, Avdelingsleder Tildelingskontoret, 95727733, mari.toftegaard@grue.kommune.no
Mona Banken Breisjøberget, Enhetsleder, 90199876, mona.banken.breisjoberget@grue.kommune.no

Arbeidssted

Finnskogvegen 139
2260 Kirkenær

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Grue kommune

Referansenr.: 4788664398
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.04.2024