Glommasvingen skole trenger koordinator for tilpasset opplæring og spesialundervisning

Arbeidsgiver
Sør-Odal kommune
Stillingstittel
Glommasvingen skole trenger koordinator for tilpasset opplæring og spesialundervisning
Frist
25.03.2023
Ansettelsesform
Fast

Hvem er vi?Det generelle utdanningsnivået i Sør-Odal er lavere enn landsgjennomsnittet, og det er en situasjon som har vedvart over mange år. Hittil har vi som kommune ikke lykkes med å bryte ut av dette mønsteret, men det skal vi gjøre nå!Folkehelseinstituttet peker også på en sammenheng mellom skole, utdanning, yrkesliv og folkehelse. Barn og unges oppvekstsvilkår er derfor en av Sør-Odal kommunes satsningsområder. Det er avgjørende for kommunens fremtid å lykkes med dette, og det er – viktigst av alt – avgjørende for det enkelte barns fremtid.Hva har vi gjort?I 2019 stod en ny og moderne 1-10 skole med budsjett på 438 mill. kr. ferdig. Foruten 30 klasserom, grupperom og en rekke spesialrom inneholder bygget eget amfi med plass til 360 personer, eget bibliotek, mulighet for kantine og et stort og variert uteareal med blant annet kunstgressbaner, sandvolleyballbane, løpebane og lekeapparater tilpasset de minste.Et nytt og moderne bygg er viktig for både arbeidsmiljø og læringsmiljø, men vi må likevel innrømme at vi ikke har lykkes med å ta ut effekten av dette ennå, men det skal vi! Og det er derfor vi trenger å ha med deg på laget. Sammen skal vi lykkes med dette!Hvor vil vi?11% av elevene ved skolen har vedtak om spesialundervisning. Det er ikke tilfredsstillende. Som koordinator vil du få tre hovedoppgaver: 1. Du skal koordinere og organisere spesialundervisning på en slik måte at elevenes rettmessige krav til opplæring ivaretas samtidig som skolens ressurser utnyttes på best mulig måte. 2. Du skal bidra til at innholdet i spesialundervisningen styrkes i forhold til den enkelte elevs forutsetninger. 3. Du skal jobbe for å styrke den tilpassede opplæringen slik færre elever får behov for spesialundervisning.Hvem er du?Du ønsker å være med på å snu utviklingen i kommunen til best for barn og unge, og du er positiv til pedagogisk utviklingsarbeid.Du har et positivt elevsyn som favner ALLE eleveneDu er lagspiller som har tro på kollegialt samarbeid for å fremme trivsel og for å løfte frem det beste i hver enkelt elevDu ser på foreldrene som en ressurs for å lykkes med å bygge et godt læringsmiljøDu er ikke redd for å ta i et takDu har god faglig- og spesialpedagogisk kompetanseDu forskningsoppdatert i din praksisDu har gode norskferdigheter, skriftlig og muntligVi tilbyr:mulighet for etter- og videreutdanning dersom skolen har behov for detdeltagelse i profesjonsfaglige felleskap med dyktige kollegaermuligheten til å utgjøre en forskjell for barn og unge i Sør-Odalgode pensjonsordningerlønn etter hovedtariffavtalenKopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetslova § 25.Eventuell ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.Sør-Odal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren
Sør-Odal kommune med sine 8.000 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. I Sør-Odal står vi sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og utvikle seg.Vi har folkehelse som et satsingsområde der kommunen legger til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel. Sør-Odal kommune er en framtidsrettet kommune for medarbeidere som er stolt av å yte sitt beste for innbyggerne hver eneste dag.Vi har en kultur for kontinuerlig forbedring der vi ser helhet, og deler kompetanse.Sør-Odal kommune har et brukerfokus der brukermedvirkning er en viktig del av utforming av våre tjenester.

Nettverk

Facebook

Sektor
Offentlig
Sted
Skolevegen 16, 2100 Skarnes
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Spesialpedagog

Nøkkelord

undervisning, spes.ped.